Publicerat 

Hem

Välkommen till

EQUMENIAKYRKAN VÅRGÅRDA

En kyrka för hela livet

med Jesus Kristus i centrum.

Gudstjänst varje söndag 

Vi möts till gudstjänst varje söndag kl 10.00.
När vi firar gudstjänst så är alla välkomna, vare sig man kallar sig kristen eller inte eller om man är van att gå på gudstjänst eller inte. Och vi möts av en enda anledning, nämligen att få lära känna Jesus Kristus ännu mer. 
Välkommen in i gemenskapen!