Equmeniakyrkan Vårgårda 150 år

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 februari, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Minnesskrift 150 år av NådEqumeniakyrkan Vårgårda fyller i år 150 år som församling. Historien startade 1867 med en av de första frikyrkliga församlingarna i landet med namnet Kullings och Gäseneds Häraders Missionsförening. Bönhuset låg i Hoberg. Från 1927 har församlingens adress varit Kyrkogatan 7.

De 150 åren av obrutet gudstjänstfirande och verksamheter av olika slag firar vi på många olika sätt. Lagom till jubileumsgudstjänsten den 19 februari  utkommer en minnesskrift  över de senaste 50 åren med titeln ”150 år av nåd”. Författare är en redaktionsgrupp inom församlingen, medlemmar har inbjudits att bidra med betraktelser, tidigare anställda medverkar med egna texter. Ovärderlig hjälp med redigering och layout har Jörgen Edelgård bidragit med.

Höjdpunkten i firandet blir söndagen den 19 februari 10.00 då Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson besöker oss och predikar över temat ”Att vara en kyrka i tiden”.

Lördagen den 25 februari 18.00 bjuder vi in till en festkväll och Jubileumscafé med mingel, sånger från våra 150 år och intervjuer med inbjudna gäster.

Även andra samlingar finns på programmet under året med det gemensamma temat ”En kyrka för hela livet”.

Med vänlig hälsning

Louise Falk Gustafsson,
Ordförande
louise@equmeniakyrkanvargarda.se
0739-796269

John Eidering
Föreståndare
john@equmeniakyrkanvargarda.se
0708-494258