Gudstjänster i fastan.

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 mars, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Under fastetiden som vi är inne i så följer vi kyrkoåret i våra gudstjänster. Vi tror att de teman som finns nu är viktiga för oss, och som rör ämnen som handlar om alla människors liv.

Här under ser du teman för gudstjänsterna. Kom med en förväntan på Guds tilltal in i vår gemenskap och in i ditt liv! Missa inte att det den 12e mars är bön- och offerdag för Equmeniakyrkans pastorsutbildning, och att det den 19e mars är insamling till Gideoniterna.

Bild1