Publicerat 

OLD – Alpha

 Alpha

Vad är Alpha?
Alpha Kursen är öppen för alla intresserade i att upptäcka vad kristendomen handlar om. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet.

Hur Alpha fungerar
Alpha kurser är baserade runt små grupper om cirka tolv personer, ledda av en eller två värdar vars roll är att underlätta och uppmuntra till diskussion. Kurser varierar i storlek och kan hållas under morgonkaffet eller under en lunchrast. Men vanligast är kvällskurser som varar cirka två timmar.

Vem är alpha för?
Alpha-kursen är främst avsedd för personer som inte är kyrkobesökare och är öppen för alla som vill delta.

Varför delta i Alpha kursen?
Gästerna kommer på Alpha kursen av många olika skäl, en del vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de vill diskutera. Många gäster har aldrig varit i kyrkan och andra kan ha gått i kyrkan, men känner att de aldrig haft en personlig förståelse av den kristna tron .

ALPHA-kurs formatet
Varje träff inleds med en måltid eller förfriskningar, sedan ett kort föredrag man tittar på en ny aspekt av den kristna tron varje vecka. Detta följs av en tid för diskussion, där gästerna kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Det kostar inget att delta i Alpha kursen, även om kurserna kan begära ett bidrag till mat.

Intresserad att delta i en Alpha-kurs?
Ring kyrkans expedition eller någon av kyrkans anställda. Telefonnummer hittar du under menyn ”Kontakt”.

Alpha Frågetecken