Andlig Vägledning

”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.” – Jesus

Jesus utmanade folk att följa med honom och de som valde att göra det kallades för lärjungar. Samma är det idag, alla som vill följa Jesus kallas för lärjungar.

För att kunna förstå på vilket sätt Jesus vill att vi skall följa honom och hur han kan forma och leda våra liv så behöver vi vägledning ur bibeln. Några tillfällen varje termin erbjuder vi andlig vägledning där du får möjlighet att lyssna på ett föredrag och sedan samtala om dagens ämne. Naturligtvis äter vi en god kvällsmat också. Allt för att vi mer skall förstå hur Jesus vill forma våra vanliga liv.

Under hösten 2021 satsar vi på en samling, nämligen den 23 november kl 19 då vi dyker djupare i ett av våra gudstjänstteman under hösten, nämligen om Guds bud.

Vill du veta mer? Kontakta John Eidering.