Andlig Vägledning

”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare.” – Jesus

Jesus utmanade folk att följa med honom och de som valde att göra det kallades för lärjungar. Samma är det idag, alla som vill följa Jesus kallas för lärjungar.

För att kunna förstå på vilket sätt Jesus vill att vi skall följa honom och hur han kan forma och leda våra liv så behöver vi vägledning ur bibeln. Några tillfällen varje termin erbjuder vi andlig vägledning där du får möjlighet att lyssna på ett föredrag och sedan samtala om dagens ämne. Naturligtvis äter vi en god kvällsmat också. Allt för att vi mer skall förstå hur Jesus vill forma våra vanliga liv.

Vi är glada att under våren 2022 igen kunna göra en lite större satsning på dessa kvällar:
24 feb 18.30 Samtalskväll för smågrupper och alla som vill om gudstjänstserien ”Bevingade ord”
3 mars 19.00 ”Hur tron påverkar mitt liv och min vardag, del 1” – Åke Samuelsson
17 mars 19.00 ”Hur tron påverkar mitt liv och min vardag, del 2” – Åke Samuelsson
31 mars 19.00 ”Hur tron påverkar mitt liv och min vardag, del 3” – Åke Samuelsson
7 april 18.30 Samtalskväll om gudstjänstserien ”Att avstå för att få, om fastan”.

Vill du veta mer? Kontakta John Eidering.