Publicerat 

OLD – Diakoni

I den kristna tron är ordet diakoni ett viktigt ord. Diakoni är grekiska och betyder  tjänande

DiakoniSom kristna har vi ett uppdrag att tjäna våra medmänniskor. Diakonin har sin grund i Bibeln och hur Jesus mötte människor. Förebilden för församlingens diakonala arbete kan vi bl. a. finna i Jesu tjänande, så som det framställs i Joh 13:1-17. Diakonins innebörd handlar om självutgivande tjänande för andras skull. Det är ett sätt att gestalta det kristna livet och ger också diakonin en kristen profil. Diakonin innebär inte primärt en verksamhet utan ett förhållningssätt som gäller hela församlingens liv och allas uppdrag. Diakoni är vår tro i handling.

Vår församling är inte och vill inte vara något undantag från detta. Vi utövar diakoni bl.a. genom:

  • Gudstjänster.
  • Olika smågrupper i blandade åldrar.
  • Regelbundna andakter på Vårgården och Kullingshemmet.
  • Väntjänsten, en fredagsförmiddag på Vårgården och Kullingshemmet med promenad, fika, sång och samtal.
  • Läxhjälp för stora och små.
  • Hembesök, sjukbesök, uppvaktningar.
  • Samarbete med Ria – hela människan.

Behöver du någon att samtala med när livet gör ont? Känner du dig ensam och vill att någon kommer och besöker dig? Har du behov av stöd och hjälp? Eller har du tid och resurser över, som du vill dela med dig av till någon som är i behov av stöd, hjälp eller sällskap?

Kontakta

Vonne Quinth
070-492 47 44.