Publicerat 

OLD – Församlingen

Församlingen är en gemenskap av dem som tror på Jesus Kristus.
Att hjälpa människor att lära känna Jesus Kristus är församlingens viktigaste ärende.

Församlingen är en miljö för människors andliga växt med respekt för den personliga integriteten. Likaså strävar vi efter, medvetna om vår ofullkomlighet, att spegla Jesus i våra liv. Vi vill vara en församling präglad av tillbedjan och en plats där tron fördjupas. Församlingen kan liknas vid en kropp med olika delar. Liksom varje del har sin unika funktion i kroppen, är varje troende kallad att tjäna i församlingen med de gåvor Gud gett. Genom den mångfalden byggs gemenskapen upp.

Equmeniakyrkan Vårgårda vill vara en kyrka för hela livet. Det betyder att församlingen är en mötesplats för människor i olika åldrar och med skiftande bakgrund. Ingen livssituation står utanför församlingens omsorg. Vi vill att vår församling ska vara en plats där människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till engagemang för den värld vi lever i.