GDPR

All verksamhet i Equmeniakyrkan Vårgårda och barn-/ungdomsverksamheten Equmenia Vårgårda följer lagen om personuppgiftsskydd i Dataskyddsförordningen (GDPR). Medlem i församlingen lämnar personuppgifter vid inträde.

Deltagare i offentliga sammankomster och verksamheter registreras inte.

Barn och unga som deltar i Equmenias olika aktiviteter lämnar endast kontaktuppgifter och födelsedatum. Dessa uppgifter hanteras internt och är endast underlag för statistik – för eget bruk, till samfundsorganisation och till Vårgårda kommun.
Det går alltid att slippa lämna dessa uppgifter om barn/unga om det finns särskilda skäl till detta.