Publicerat 

OLD – Gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänsten på söndag är en central del i församlingens liv. Vi träffas för att möta Gud men också för att möta varandra som människor.
Vad gör man på en gudstjänst?

I en typisk gudstjänst sjunger man och lyssnar till sång och musik. Vi lyssnar till en predikan som oftast hålls av någon av församlingens pastorer. Någon gång under gudstjänsten finns det tillfälle för bön och eftertanke.

Vi gör också en insamling, en så kallad kollekt. Insamlingen är helt frivillig! Men vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor så bidragen ger oss möjligheten att fortsätta med vår verksamhet. Insamlingen går till så att insamlingsboxar skickas runt under en sång så att den som vill ge har möjlighet till det.

En gång i månaden firar vi nattvard i samband med gudstjänsten. Nattvard är en måltid med bröd och vin som gestaltar att Jesus gett sitt liv för oss, för att vi skall få liv genom honom. Det är ett mysterium som man fördjupar under ett helt liv. Att delta i nattvarden är helt frivilligt och det går bra att sitta med i gudstjänsten utan att ta emot bröd och vin.

Efter gudstjänsten så serveras oftast kyrkkaffe för alla som vill. Samlingen kring kaffeborden är en viktig mötesplats där samtalen kan beröra allt mellan himmel och jord.

Är alla välkomna?

Gudstjänsten är öppen för alla. Det betyder att det inte är en samling enbart för medlemmar utan alla som vill vara med är välkomna. Har du inte varit med på en gudstjänst förut eller känner dig osäker så är det helt okej att bara sitta med och se hur det går till.

Kan man provlyssna på en gudstjänst?

Ja det kan man. Gudstjänsterna sänds på söndagar kl.19.00 i Alingsås närradio 98,6 MHz och det går även att lyssna på predikan i efterhand via hemsidan.

Välkommen att vara med du också!