Gudstjänst

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” – Jesus

Varje söndag firar vi gudstjänst för att Jesus lever och vill möta oss! Vi tror att gudstjänsten med sångerna, bibelläsningen, bönen, predikan och nattvarden är ett av de bästa sätten att uppleva Jesus på för vi tror att han är närvarande när vi samlas. Vi arbetar för att våra gudstjänster skall tala till både den vane och den ovane gudstjänstfiraren, och vi strävar efter ett uttryckssätt där även den som inte kallar sig kristen känner sig hemma. Vi tror att det är en stor poäng att fira gudstjänst tillsammans med andra människor för att vi gemensamt kan hjälpa varandra att ännu mer förstå vem Jesus är.

Välkommen med!

Vi sänder våra gudstjänster live via Youtube, du hittar länk på equmeniakyrkan.se/vargarda/online.