Pingstdagen Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Pingstdagen Kom Helige Ande! – Pingstdagen Predikan av John Eidering. Mötesledare, Hanna Lindgren. Sång och musik med Lovisa Lidevi med band.

Nattvardsandakt

Idag är du välkommen att komma till kyrkan och fira nattvard! Gränsen för antal människor som får samlas är fortfarande 8 personer, och vi har tre tillfällen man kan komma på mellan 18.00-19.30. Varje andakt är 20 minuter och enkel med några sånger, bön och nattvard. Det görs på...

Bönepromenad

Bön och promenad! Vi tror att bön gör skillnad, därför vill vi be för vårt samhälle. Vi samlas i kyrkan och går några stycken tillsammans runt i Vårgårda och ber för olika platser. Kom och var med i bönen och anpassa kläder efter väder! Vi samlas utanför kyrkan kl...

Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Det stora med att vara församling – Att hitta hem / Välkommen hem! Predikan av Johnny Brorsson. Mötesledare, John Eidering. Sång och musik med Kevin Claesson & Beatrice Martinsson med flera.

Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Det stora med att vara församling – Ett heligt folk. Eller? Predikan av John Eidering. Mötesledare, Sång och musik med Erika Och Freddie Svennberg.  

Bönepromenad

Bön och promenad! Vi tror att bön gör skillnad, därför vill vi be för vårt samhälle. Vi samlas i kyrkan och går några stycken tillsammans runt i Vårgårda och ber för olika platser. Kom och var med i bönen och anpassa kläder efter väder! Vi samlas utanför kyrkan kl...

Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Det stora med att vara församling – Olika Människor, olika gåvor Predikan av Mattias Martinsson. Mötesledare, John Eidering. Sång och musik med Therese Martinsson.

Nattvardsandakt

Idag är du välkommen att komma till kyrkan och fira nattvard! Gränsen för antal människor som får samlas är fortfarande 8 personer, och vi har tre tillfällen man kan komma på mellan 18.00-19.30. Varje andakt är 20 minuter och enkel med några sånger, bön och nattvard. Det görs på...

Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Förlorad och återfunnen Predikan av Emma Luiga. Mötesledare, Sång och musik med

Bönepromenad

Bön och promenad! Vi tror att bön gör skillnad, därför vill vi be för vårt samhälle. Vi samlas i kyrkan och går några stycken tillsammans runt i Vårgårda och ber för olika platser. Kom och var med i bönen och anpassa kläder efter väder! Vi samlas utanför kyrkan kl...