Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Med Gud är det som… Liknelsen om den barmhärtige samariern. Lukas 10:25-37 Predikan av Johnny Brorsson. Mötesledare, Ines Hakers. Sång och musik med The Brothers

Pingstdagen Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Pingstdagen Kom Helige Ande! – Pingstdagen Predikan av John Eidering. Mötesledare, Hanna Lindgren. Sång och musik med Lovisa Lidevi med band.

Nattvardsandakt

Idag är du välkommen att komma till kyrkan och fira nattvard! Gränsen för antal människor som får samlas är fortfarande 8 personer, och vi har tre tillfällen man kan komma på mellan 18.00-19.30. Varje andakt är 20 minuter och enkel med några sånger, bön och nattvard. Det görs på...

Bönepromenad

Bön och promenad! Vi tror att bön gör skillnad, därför vill vi be för vårt samhälle. Vi samlas i kyrkan och går några stycken tillsammans runt i Vårgårda och ber för olika platser. Kom och var med i bönen och anpassa kläder efter väder! Vi samlas utanför kyrkan kl...

Gudstjänst – Online

Gudstjänsten firar vi just nu online. Du hittar länken på equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Det stora med att vara församling – Att hitta hem / Välkommen hem! Predikan av Johnny Brorsson. Mötesledare, John Eidering. Sång och musik med Kevin Claesson & Beatrice Martinsson med flera.

Gudstjänst

Från och med denna söndag har vi glädjen att hälsa 50 personer välkomna till kyrkan för att fira gudstjänst på plats, men du kan också delta i gudstjänsten  online via equmeniakyrkan.se/vargarda/online. De första 50 personerna som kommer till kyrkan får plats, tänk på att komma i god tid för...

Ekumenisk nationaldagsbön på Storsjöstrand

Välkommen på en ekumenisk samling med alla kyrkorna i Vårgårda kommun då vi samlas på Equmeniakyrkan Storsjöstrand och ber för vårt land. Det här är en satsning som görs över hela Sverige som vi är en del av! Vi samlas utomhus och ber för olika böneämnen. Samling leds av...

Bönepromenad

Bön och promenad! Vi tror att bön gör skillnad, därför vill vi be för vårt samhälle. Vi samlas i kyrkan och går några stycken tillsammans runt i Vårgårda och ber för olika platser. Kom och var med i bönen och anpassa kläder efter väder! Vi samlas utanför kyrkan kl...

Morgonbön

Morgonbön Välkommen till bibelläsning och bön i kyrksalen. Vi ber för Vårgårdabygden och för dig som har några böneämnen.  

Gudstjänst

Nu har vi glädjen att hälsa 50 personer välkomna till kyrkan för att fira gudstjänst på plats, men du kan också delta i gudstjänsten  online via equmeniakyrkan.se/vargarda/online. De första 50 personerna som kommer till kyrkan får plats, tänk på att komma i god tid för att undvika trängsel! Tema:...

Nattvardsandakt

Idag är du välkommen att komma till kyrkan och fira nattvard! Gränsen för antal människor som får samlas är  20 personer, och vi har två tillfällen man kan komma på mellan 18.30 och 19.00. Varje andakt är 20 minuter och enkel med några sånger, bön och nattvard. Det görs...

Morgonbön

Morgonbön. Välkommen till bibelläsning och bön i kyrksalen. Vi ber för Vårgårdabygden och för dig som har några böneämnen.