Mission

”Gå ut och gör alla folk till lärjungar” – Jesus

Jesus ger sina följare ett uppdrag i att hjälpa fler människor lära känna honom och bli hans lärjungar. I Equmeniakyrkan Vårgårda vill vi därför vara med och bidra till att alla människor nås med budskapet om Jesus kärlek och kraft. Våra största missionsprojekt utomlands finns i Ecuador, Moldavien samt de båda Kongoländerna

I Ecuador är vi engagerade genom bön och stöttning till Gunilla Eliasson som är missionär och bor i staden Guayaquil. Hennes huvuduppdrag är att vara kurator på en skola där hon arbetar med både barn och föräldrar.

I Moldavien är vi med och stöttar två dagcenter, ett i staden Orhei och ett i staden Braneshti. Dit får barnen komma efter skolan och får möta ledare som bryr sig om dem och ser dem. Dessutom får de hjälp med läxor, ett mål mat och de får lära känna Jesus.

I Kongoländerna stöttar vi Equmeniakyrkans upprustning av sjukvården. Vårt stöd går specifikt till mödra- och förlossningsvården med fokus på utbildning och fortbildning av barnmorskor och inköp av utrustning för mindre kirurgi.

Som församling finns vi även emellanåt engagerade i andra missionsprojekt som någon av våra medlemmar eller andra har ett engagemang i och som vi vill vara med och stötta.

Vill du veta mer om församlingens mission? Kontakta missionsrådets ordförande Ulf Eriksson.