Publicerat 

OLD – Mission

Församlingens Missionär i Equador

gunilla_eliasson15_220

I april 2015 åkte Gunilla Eliasson, socionom och psykoterapeut, ut som missionsarbetare till Ecuador. Gunilla bor i Ecuadors största stad, Guayaquil. I Guayaquil driver tre av Förbundskyrkans församlingar varsin skola. Gunilla arbetar som skolkurator på två av skolorna. Hon arbetar främst med elever men också med föräldrar.

Equmeniakyrkan Vårgårda är en av de församlingar som har Gunnilla som ”församlingens missionär”. Gunilla skriver regelbundet nyhetsbrev som berättar mer om arbetet i Equador. Läs vidare här.

Moldavien

Moldavien
Sedan 2006 har Equmeniakyrkan Vårgårda stöttat ett dagcenter i Orhei i Moldavien.

Drygt 15 barn kommer till dagcentret varje dag och får mat, hjälp med läxor, bibelundervisning m.m. Men framför allt blir barnen sedda och uppskattade och får en känsla av att någon bryr sig om just dem.

De som arbetar på dagcentret har också möjlighet hjälpa omkring tio fattiga familjer boende i Orhei med matpaket, hygienartiklar, kläder och skolavgifter.

Vi har även utvecklat vårt arbete genom att stötta ett till dagcenter i Braneshti. Arbetet där fungerar på samma sätt som i Orhei.