Senior

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” – Paulus

Vi vill vara en kyrka för hela livet. Därför är du som är senior viktig för oss!

Vi inbjuder till ett antal dagledigträffar med program, god fika och härlig gemenskap.

Varje vecka träffas RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) i vår kyrka till samlingar med fika, gemenskap och program. Ett antal gånger per termin är det en större samling med inbjuden föreläsare eller liknande. Samlingarna präglas av en tydlig och varm tro på Jesus Kristus och att hans kraft och kärlek finns nära varje människa.

Tillsammans med andra kyrkor delar vi på ansvaret för andakter på kommunens äldreboenden.

Vill du veta mer? Kontakta John Eidering.