Referat från utfrågningen med Jan Björklund, Folkpartiet

Publicerat 

Jan Björklund VM

Pastor och utfrågare Britta Hermansson inledde med att berätta om en återkommande mardröm om matteprov. Hon uttryckte sin förhoppning om att kvällens utfrågning med utbildningsminister tillika Folkpartiets partiledare Jan Björklund skulle hjälpa henne så att hon slapp drömma om matteprov igen.

Jan Björklund, som ursprungligen kommer från Skene i närheten av Vårgårda, kände sig hemma i trakten och var glad över att få komma ”hem”. Innan han blev partiledare 2007 arbetade han som officer och då Tånga hed, där möteslokalen Tångahallen ligger, tidigare var en militäranläggning har han även spenderat mycket tid där, om än i lite andra situationer än partiledarutfrågning.

Under partiledarutfrågningen av Jonas Sjöstedt, dagen innan Jan Björklund, blev Jonas Sjöstedt ombedd att lämna ett vykort med en hälsning till Jan Björklund och hälsningen löd:

”Är det inte bättre att ha ordningsbetyg för dem som äger skolor?”

Jan Björklund förkarade att det är så pass många barn i svensk skola som inte lär sig tillräckligt mycket, inte ens de mest grundläggande kunskaperna och han menade att detta till stor del beror på att skolan är stökig. I Sverige har vi har mest problem med skolk och sena ankomster i hela världen och en tredjedel av alla elever upplever att de blir så störda under lektionerna att de har svårt att koncentrera sig.

– Det här är en av orsakerna till att vi har sjunkande skolresultat och för de svaga eleverna skull måste vi ta ansvar för att skapa studiero i de svenska klassrummen.

Britta Hermansson fortsatte sedan att prata om Jan Björklunds sommartal och gav honom beröm för att trots att det var årets varmaste dag kunde han både hålla linjen i sitt tal och skämta om hur mycket han själv svettades.

Samtalet gick sedan över till utrikespolitik och Jan Björklund betonade att det allra mest oroande som händer just nu är det som händer i norra Irak där Islamiska staten härjar och vill utrota kristna och andra minoritetsgrupper.

– Kyrkklockorna i Mosul har ring i 1700 år. Varje söndag i 1700 år. Det är världens äldsta församlingar och det var de som vandrade med Jesus som grundade församlingarna i Mosul. Men sen några veckor tillbaka så ringer inte klockorna längre för det finns inga kristna kvar. De är utplånade eller bortjagade. Det hotar nu ett folkmord i norra Irak.

– Världssamfundet ser detta. Och så många gånger för har det inträffat liknande händelser och man har sett det men aldrig gjort någonting åt det. Men nu ser vi och det går att ingripa. Världssamfundet måste ingripa.

Jan Björklund menade att enda sättet att stoppa det som nu sker är att ingripa militärt då den akuta situation som nu är inte kan stoppas med mindre. Islamiska Staten lyssnar inte på fördömmanden. Han framhöll också vikten av att få med länderna i Mellanöstern i kampen mot Islamiska Staten.

Britta Hermansson frågade om det kan finnas vapen som används av IS som kommer från Sverige och Jan Björklund trodde inte det men menade att den kurdiska befolkningen borde ges tillgång till vapen så att de kan försavar sig och bekämpa Islamiska Staten.

– Det finns situationer där det går att försvara att man använder våld för att skydda människovärdet. Vad vi än gör kommer det kanske inte att räcka till men världen måste ändå göra något.

– Just i den här akuta situationen måste världen samla sig. Vi driver på inom EU-kretsen och FN-kretsen men inte bara vi. Alla länder har ju vaknat, försent såklart men ändå vaknat nu. Och just nu är det massor av insatser som pågår och genomförs.

Björklund framhöll dock att det är viktigt att jobba preventivt med demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning så att inte sådana här situationer uppstår igen. Fattigdom är en grogrund för extremism menade han och genom att hjälpa folk ur fattigdom slår man undan fötterna på extremismen.  Vad gäller kopplingen mellan fattigdom och klimatfrågan tyckte Jan Björklund att debatten om klimatet ofta blir alltför förenklad då det inte finns något entydigt samband mellan att sänka sin levnadsstandard och rädda klimatet och att en god ekonomisk utveckling snarare är en förutsättning för att kunna vidta kostsamma åtgärder för att rädda klimatet.

Jan Björklund presenterade också Folkpartiets politik för att få bukt med miljöproblemen såsom vikten av internationellt samarbete då det handlar om ett globalt problem. Lösningen är, enligt Folkpartiet, globala överenskommelser. EU är den mest progressiva klimataktören i världen och driver på andra länder för att få till en bättre klimatpolitik.  Björklund framhöll EU-samarbetet som den för Sverige viktigaste nyckeln för att påverka för ett bättre klimat i världen.

Britta Hermansson avslutade sin del av utfrågningen med att prata om biståndspolitik. Jan Björklund gav exempel på hur biståndspolitiken gett resultat såsom i Mocambique som har haft en god och snabb ekonomisk tillväxt.

– Det finns inte ett sätt för behoven ser väldigt olika ut. Å ena sidan måste vi använda biståndet där det inträffar katastrofer. Samtidigt vet vi att katastrofinsatser inte löser de långsiktiga problemen. Mycket borde inriktas på att länder ska klara sig själva och så småningom kunna stå på egna ben, det måste vara målet.

– Vi är det parti som på 60-talet drev fram att Sverige skulle sätta upp som mål att ge en procent i bistånd. För folkpartiets del är det en del av vårt frikyrkliga arv och det är genom frikyrkan som den internationella solidariteten kommit in i folkpartiet.

Efter att Robert framfört en sång av Håkan Hellström avhandlades den fråga som kanske förknippas allra mest med Jan Björklund – skolfrågan.

Björklund berättade om det stora inflytande som hans lärare haft i hans liv och att de starkt bidragit till att han, som en textilarbetarunge från Skene, kommit dit han är idag.

– Det fanns ingen utbildningstradition och utan lärarna som ställde krav, pushade och stimulerade hade jag inte stått här idag. Lärarens viktigaste uppgift är att lyfta sina lever till nya nivåer man inte kände till. Det är så man skapar klassresor.

Jan Björklund fortsatte med att lyfta fram allt det bra med svensk skola, som hög lärartäthet. Men han betonade också att han är medveten om att lärarna i många fall lagts på arbetsuppgifter som inte har med läraryrket att göra.

– Om skolan ska lösa alla samhällsproblem kan inte skolan koncentrera sig på det som är skolans huvuduppgift. Skolan kan inte lära ut allt.

Robert Eriksson lyfte även frågan om den tredje pappamånaden, ett förslag som bland annat blivit skarpt kritiserat av allianskollegorna Kristdemokraterna.  Men trots kritiken vidhöll Jan vid vikten av att införa en tredje öronmärkt månad för just papporna, främst för att förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden.

– Det finns en målkonflikt i det här. När företag bestämmer sig för att vidareutbilda personal satsar man ofta på killarna för att det finns en omedveten eller medveten tanke om att kvinnor prioriterar familjen.

– Det är en stor kompetensförlust för Sverige. Om vi ska få en arbetsmarknad i Sverige där unga kvinnor ska få samma möjligheter som män så måste vi ha en tredje pappamånad.

Slutligen avhandlades integration och Björklund menade att mycket kan göras som att få in människor snabbare på arbetsmarknaden och att ett första jobb är det absolut viktigaste för ökade språkkunskaper. Han bemötte invandringskritiken med att det i Sverige idag finns 700 000 människor med invandrarbakgrund som varje dag går till jobbet, som betalar skatt och skapar arbetstillfällen och hans slutord för kvällen blev:

– Utan invandring stannar Sverige.