Referat från utfrågningen med Stefan Löfven, Socialdemokraterna

Publicerat 

Stefan Löfven

Tångahallen var närmast fullsatt med drygt 2300 personer i publiken när socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven gästade Tångahallen onsdagen den 20 augusti. Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan och en av utfrågarna började kvällen med att prata med Stefan Löfven om dagen som han spenderat i trakten, bland annat genom att inviga en lokal biogasanläggning som några bönder i trakten startat. Löfven betonade vikten av sådana initiativ och framhöll att det behövs fler liknande initiativ för att få ner koldioxidutsläppen och kunna ställa om till en mer hållbar framtid.

Britta Hermansson och Stefan Löfven fortsatte att prata om Löfvens familj, hans bakgrund som svetsare och IF Metals förbundsordförande och hur det är att nu vara toppolitiker. Om priset han får betala, balansen mellan förtroendeuppdraget och familjelivet och skillnaden på att arbeta på verkstadsgolvet och att vara partiledare för Socialdemokraterna.

– Den här typen av uppdrag är inte sju till fyra utan det är betydligt mer med helger och kvällar och så. Men jag klagar inte. Det är en fantastisk förmån att få arbeta med det här, att träffa så många intressanta och trevliga människor, att resa runt i Sverige och andra delar av världen forma politik och driva politik. Jag har varit politiskt intresserad sedan jag var liten, så det är en fantastisk förmån.

Stefan Löfven berättar att familjelivet givetvis blir annorlunda med bevakning och all mediabevakning men också på grund av arbetstiderna.

– Men jag har en väldigt klok fru som jag älskar så mycket och hon ser verkligen till att det blir luft i kalendern, att vi går på teatern eller hälsar på barnbarnen. I den bemärkelsen blir familjen ännu viktigare, det är andningshålet. Att omge sig bara av människor som man har älskat länge och där det inte är politik och budgetar och propositioner och reformer utan det är något annat. Det kan bli färre tillfällen och kortare tillfällen men de betyder faktiskt ännu mer när de uppstår.

Britta Hermansson citerade ur ”Skaparkriser” av författaren Johan Cullberg, ett citat där han skriver om att vara i en utsatt position. Hur det skapar en isolering men att vilopunkten kan finnas i familjesituationer och vänskapsrelationer och att det hjälper till att upprätthålla identiteten. Stefan Löfven höll med och framhöll att också för honom betyder vänskapsrelationer mycket, särskilt dem han känt länge som tyckte om och kände honom långt innan han gjorde sin politiska karriär.

Samtalet fortsatte att kretsa kring Stefan Löfvens uppdrag som partiordförande för Socialdemokraterna och Britta Hermansson frågade om han ser det som en kallelse eller ett arbete.

– Jag tror att det innehåller båda delarna eftersom det finns ett genuint intresse i alla som är politiskt aktiva oavsett vilket parti man kommer ifrån så i viss mån är det en kallelse och jag hade dessutom inte strävat efter den här positionen och jag tackade nej en gång. Men så fungerar jag så att om vi säger att något är viktigt och att vi måste lösa det har jag svårt att säga att ”ja det måste vi, men inte jag”. Så på det sättet kan det vara en kallelse men ibland måste det också få vara ett arbete, som när en arbetsuppgift måste göras som kräver disciplin. Så det är nog både och.

Precis som vid tidigare utfrågningar fick Stefan Löfven ett vykort från den partiledare som hade utfrågats vid föregående tillfälle och den hälsning Gustav Fridolin skrivit löd ”Vi ses snart!”. Löfven berättade då skämtsamt att de faktiskt hade setts på tåget samma morgon, antagligen snarare än Fridolin hade menat…

Britta Hermansson fortsatte på det litterära spåret och citerade Kristian Lundbergs senaste bok ”Det här är inte mitt land” om den kollektiva klassresan och hur den kunde ske och vad som lade grunden till den. Om vikten av att återerövra människovärdet för alla.

Stefan Löfven menade att genom att prata ideologi och värderingar och göra klart för sig själv vad människors lika värde betyder så återerövrar vi det på alla plan. Han lyfte fram våra olikheter som tillgångar och betonade att trots dessa olikheter har ingen ett lägre värde en någon annan utan att människovärdet är detsamma för alla. Här framhöll Stefan Löfven att skolan har en viktig roll att spela.

– Alla barn och ungdomar  måste ha möjligheten att komma ut efter skolan som starka och fria individer. Och då måste vi agera därefter. Då kan man inte tänka på vad som ger mest i ens egen plånbok utan vad vi kan göra tillsammans.

Tidiga insatser i skolan, minskade förskolegrupper och klasser, fler speciallärare och skola på sommarlovet eller påsklovet var några av de förslag Stefan Löfven lade fram för att förbättra skolan.

– Det handlar om utbildning och bildning för livet!

Samtalet gick sedan över till de höga skatterna för pensionärer och Stefan Löfven förklarade att Socialdemokraterna vill minska den. Till 2015 för de som har de lägsta pensionerna, sedan för de som har en genomsnittlig kvinnlig pension. Men för detta krävs att få ordning på arbetslösheten så att det finns en god ekonomisk grund att stå på.

Halvvägs in i samtalet lyfte Britta fram tre män som hon noterat att Socialdemokraterna på olika sätt tagit intryck av i sitt arbete: den franske ekonomen Thomas Piketty, politikern Jakob Olsson och den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer och Stefan Löfven höll med om att de alla hade viktiga delar att tillföra politiken. Apropå Thomas Pikettys teori om klassskillnader tryckte Stefan Löfven på att klyftorna måste minska.

– Vi kommer aldrig att få ett samhälle där alla tjänar exakt lika mycket och där man har exakt samma standard men det vi ser nu är klyftor som är direkt farliga för samhället och mycket utav det beror på arbetslöshet.

– Piketty visar på klyftorna och att de inte är bra för helheten. Jag bejakar självfallet människor som arbetar och driver egna företag, fine, inga problem. Men vi måste se till att alla är med på resan framåt. Vårt framtidsprojekt måste innehålla alla och just därför måste vi vara noga med att se till att alla kommer med. Det är bra för individerna men det är också bra för helheten, för vårt samhälle, att det faktiskt håller ihop.

Jakob Olsson är en socialdemokratisk politiker som har undersökt dörrknackning som politisk metod och Stefan Löfven som bland annat själv varit över i USA och sett Barack Obamas valkampanj framhöll vikten av att möta människor ansikte mot ansikte.

I sitt tal i Almedalen valde Stefan Löfven att citera Dietrich Bonhoeffer som var aktiv i motståndet mot nazisterna och därför blev martyr under andra världskriget.

”Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet.”

– Det är en fantastisk text. Vi har så mycket att vara optimistiska för. Ibland pratar vi om utmaningar, människor blir allt äldre, vi har klimatutmaningarna, vi har en global ekonomi och ja, visst, det ställer andra krav och ger andra förutsättningar men det ger också enorma möjligheter.

Stefan Löfven utvecklar resonemanget om att se möjligheterna, att vi kan skapa goda liv och jobb av de utmaningar som finns. Då samtalet gick över till situationen i Mellanöstern och Irak betonade Löfven att vi måste hålla vår dörr öppen för de människor som flyr för sina liv, från tortyr och förfäljelse och att fokuset nu bör ligga på humanitära hjälpinsatser och att mota bort Islamiska staten genom gemensamma militära insatser.

Robert Eriksson inledde sin del av utfrågningen med att fråga hur Socialdemokraterna ska vinna medelklassen i valet 2014.

– Det här är inte människa mot människa. Vi pratar om ett framtidsprojekt där Sverige på riktigt hör ihop.

– Vi har alla vår resa och oavsett var vi befinner oss så ska vi känna att vi har en plats, att vi ser en framtid och en utvecklingsmöjlighet.

Stefan Löfven menade att det inte ska handla om att tycka synd om eller vara en uppoffring utan ett gemensamt projekt vi bygger tillsammans. Han fortsatte att prata om att skapa en ny solidarisk skattepolitik, som inte handlar om hur mycket mer det går att få i plånboken utan att även här se vad vi som land kan bygga och skapa tillsammans, med välfärd tillgänglig för alla. Bland annat vill Löfven höja skatten för storbankerna och ta bort det femte jobbskatteavdraget för att investera de pengarna i skola, vård och omsorg. Likaså vill Löfven inte ta bort möjligheten för privata aktörer i välfärden men betonade att det är viktigt att ställa krav på att allt går rätt till.

Analytiker menar att Socialdemokraterna har tappat unga väljare därför att man har haft svårt att kommunicera en tydlig berättelse om framtidens samhälle till den unga generationen. Robert Eriksson bad Stefan Löfven berätta hur han vill locka de här unga väljarna.

– Jag vill att vi ska ha ett samhälle som verkligen respekterar människor lika värde, ett samhälle med fria och jämlika människor och för mig kräver det solidaritet.

Löfven lyfte också upp vikten av att ta klimatfrågan på allvar, att Sverige tar ansvar på den internationella arenan och i FN, att skapa en gemensam säkerhet som kan garantera en varaktig fred samt en rättvis och säker världsekonomi.

Utfrågningen avslutades med att Stefan Löfven fick dela med sig av sin gudsbild och sitt tänk kring tro. Löfven som inte definierar sig själv som aktivt troende berättade att han ändå ibland funderar kring om det kan finnas något mer.

– Men den kraft som ni känner i era respektive församlingar, den kraften ska ni ha med er för den kan skapa något gott i samhället. Om vi skapar ett samhälle där vi på riktigt känner att vi hör ihop och där alla har en plats kan vi åstadkomma så mycket.