Referat av utfrågningen av Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson

Publicerat 

Kören inledde liksom tidigare kvällens partiledarutfrågning med sången ”Vi är vårt land” denna den sjunde utfrågningen under Vårgårda möte. Kvällens gäst, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson är välbevakad och mötet välbesökt. Det är fullsatt i Tångahallen även denna kväll. Enligt flera är det till och med fler besökare än gårdagkvällens utfrågning då Kristdemokraternas Göran Hägglund gästade.

En halvtimma före sjuslaget såg det dock ut som om den här kvällen skulle bli sämre besökt – men när inledningssången startade var det fullsatt.

En inte oansenlig grupp besökare jublade när han hälsades välkommen.

Stämningen var lite spänd då antalet poliser denna kväll mångdubblats och var mycket påtagliga utanför liksom i möteslokalen. Det är så rutinen ser ut när Jimmie Åkesson nu besöker olika platser i landet. Även om inga särskilda hot fanns inför denna kväll.

Pastor och utfrågare Britta Hermansson inleder med att ställa frågan till oss alla om vilka vi är som vill skapa en framtid i detta land – och för vems skull vi finns till. Och att den här kvällen kommer att handla om det.

Hon berättar om en präst i Stockholm som i många år arbetat med utsatta människor och gjort det mycket handfast. Bl a har hemlösa ofta sovit hemma hos honom. Någon frågade honom hur han vågar. Han svarade då att ”Lite svinn måste man räkna med om man vill öppna upp för människor.”

 

Hon inleder samtalet lite försiktigt med Jimmie Åkesson med att fråga vardagliga saker som om han varit i Vårgårda förut och hur det känns för hans familj att ha all denna säkerhet runt sig i form av poliser och livvakter.

Vad gör det med er familj? frågar Britta och fortsätter: Är du van?

– Ja, det är jag, svarar Jimmie kortfattat.

Britta byter spår och växlar upp. Hon berättar om kampanjen Thursdays in black.

–      Jag är svartklädd idag för att vi i Equmeniakyrkan varje torsdag i solidaritet med människor som utsätts för allt slags våld, särskilt våld mot kvinnor, klär oss i svart för att visa att vi stödjer arbetet som Kyrkornas Världsråd gör för att bekämpa våld och våldtäkter.

Britta visar Thursdays in black-knappen hon bär och ger Jimmie en sådan.

Han tackar för knappen.

Britta tar tillfället i akt att påminna Jimmie om att en av hans partikamrater i Dalarna nyligen gjort ett uppmärksammat uttalande där hon sagt om kvinnomisshandel att ”det är ju bara att gå om man blir slagen.”

–      Det är i mitt perspektiv märkligt att uttrycka sig på det sättet, säger Jimme Åkesson som respons.

Britta svarar med att ge honom en ”Thursdays in black-knapp” till.

–      Du får ett till om du träffar henne.

 

Britta återvänder till Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg som hon besökt och de talar om det märke som Jimmie då visat upp (det visas också på storbildsskärmen). Vad står detta märke för?

 

Han säger att det står för den svåra situation som den kristna minoriteten i Irak befinner sig i och att han valt att visa den för att peka på att de som inte konverterar dödas.

Samtalet fortsätter att handla om drivkrafter och konsekvenser. Britta berättar att hennes drivkraft är Jesus och frågar Jimmie om han delar den och vilka grundvärderingarna är i hans tro.

Jimmie Åkesson väljer att svara att han tror på den välfärdsmodell som Sverige byggt. Att vi är en humanitär stormakt och kommer sedan in på de senaste veckornas återkommande tema i hans framträdanden där han säger att Sverige bör öka stödet till FNs flyktingarbete istället för att öppna vårt lands gränser.

–      Men kvotflyktingar tycker jag vi ska ta emot och flyktingar enligt den klassiska Genevekonventionen, säger han och fortsätter:

Debatten är enkelspårig i Sverige menar han. Den handlar bara om att vi ska ta emot flyktingar här i Sverige. Men vi kan hjälpa på andra sätt och kan hjälpa fler om vi stöder t ex UNHCR. Då skulle inte gamla i Sverige svälta ihjäl här.

–      Min moraliska kompass leder mig dit, säger han och berättar om ett program i SVT han sett som bl a handlat om den långa ”nattfasta” som många äldre utsätts för pga för låg bemanning – och som gör att många gamla blir undernärda.

–      Vi lägger helt enkelt inte tillräckligt mycket på äldrevården, summerar han.

För detta får han kvällens första stora applåd och många jublar i Tångahallen.

Britta säger att hon för sin del kanske inte behöver mer välfärd och att det kanske finns fler i landet som kan tänka sig avstå något för att välfärden och generositeten kan komma fler till del.

Jimmie Åkesson svarar med att det är bra med avdrag på gåvor till organisationer och att hans rättesnöre är att varje krona ska användas så effektivt som möjligt i samhället.

Samtalet handlar en stund om öppenhet kontra slutenhet och Britta tar sin hemvist i Equmeniakyrkan som exempel:

– Vi har inte alltid lyckats så bra med att vara öppna när det gäller kön, ras och sexuell läggning. Men vår vision är att

Equmeniakyrkan inte alltid lyckats så bra med att vara öppna när det gäller kön, ras och sexuell läggning – men vi skulle vilja vara öppna, stå för alla människor lika värde. Vad är er vision när det gäller att öppna och stänga?

–      Jag öppnar gärna, säger Jimmie Åkesson, men när man ska fördela resurser blir det svårare.

–      Och när det gäller massinvandringen, dvs asylinvandringen måste jag som politiker prioritera. Det är jättesvårt att välja och prioritera.

 

Jimmie Åkesson tar biståndet som exempel. Han berättar hur biståndspengarna gör nytta. Jag besökte själv ett läger i Jordanien, utanför Amman och kunde se att pengarna gör väsentligt större nytta hos UNHCR än här hemma.

Han fick möta flyktingar som just anlänt och hade fruktansvärda berättelser. Han kommer aldrig att glömma det, sa han.

– Antingen hjälper vi några få här eller en massa där.

För detta får han kvällen andra stora applåd.

Samtalet växlar in på miljöfrågor och Britta frågar hur han reagerar på att miljö- och klimatfrågor ligger i topp hos unga idag.

–      Ja, det finns ett klimathot idag och en påverkan som beror på hur vi lever. Men domedagsprofetior måste bort från diskussionen. Och vi måste bryta oljeberoendet, svarar Jimmie Åkesson och lägger till att sverigedemokraterna också vill höja klimatbiståndet.

Robert Eriksson, Britta Hermanssons sidekick, inleder sin del av utfrågningen med att sjunga Kents mycket uppskattade låt ”Sverige”. Den satte agendan för hans samtal med Jimmie Åkesson.

Men starten kom att kretsa kring Sölvesborgarnas förkärlek för hårdrock. Är du en inbiten hårdrockare? frågade Robert.

Jimmy svarar ja, men lite generat.

Publiken gillar svaret och applåderar. Npgra busvisslar.

Ska kristna värderingar ha en särskild roll i Sverige? frågar Robert.

De ska ha en självklar plats, säger Jimmie och pekar på att våra lagar bygger på de värderingarna. Våra relationer liksom vår flagga – och midsommarstången.

Robert replikerar att det kristna arvet knappast kan ses i midsommarstången, men i de andra exemplen.

Robert leder in samtalet på det mångkulturella samhället och att Sverige som land ändå är segregerat och undrar hur Jimmie tänker om det.

Han säger att många i teorin säger sig vara intresserade av andra kulturer, men att det aldrig har blivit verklighet av detta.

Robert frågar om man inte kan se på människor med kärlek.

– Det finns en anledning till att människor krigar och skapar en väldig massa elände. Nej, vi älskar inte alla varann, säger Jimmie Åkesson.

 

Samtalet svänger tillbaka till biståndet och Jimmie Åkesson får möjlighet att tala om att han vill sänka biståndet till 0,7 procent och att det ska effektiviseras. Han luftar också att han ogillar att Sverige stöder stater med s k budgetbistånd eller att bistånd går till teaterföreställningar.

 

Valaffischerna är nästa ämne. Robert frågade hur man tänkt när man skapade kampanjen ”Stoppa det organiserade tiggeriet”.

Jimmie svarar att finns många skäl att komma hit och tigga och att det finns inslag av människohandel i tiggandet.

Hur vet du det? frågar Robert och berättar att romerna som Räddningsmissionen i Göteborg har kontakt med visar att det är familjer som tigger ihop.

Men Jimmie Åkesson replikerar att det inte finns någon statistik på det ena eller det andra.

– Hur omfattande det är kan inte ens Länsstyrelsen säga som utrett detta, säger han.

– Anser du att det är ett brott att ge någon pengar?

– I Norge har man förbjudit det. Det tycker jag också vi ska göra, svarar Jimmie Åkesson och hävdar att det försvårar integrationen och att länder som Rumänien och Bulgarien ska ta hand om sina egna medborgare.

För detta får han kraftfulla applåder och några spridda burop.

Britta Hermansson avslutar kvällen med ”himlens hälsning till jorden” och hämtar exemplen från änglarnas ord, till kvinnorna vid graven, till Maria – till oss. Var inte rädda!

– För rädsla kan förlama oss. Så var inte rädd.

 

Britta tackar Jimmie Åkesson för att han kommit till mötet och gav honom, liksom hon gjort med de tidigare partiledarna, en svart t-shirt med texten.

”First I thought of making the world black and white. Then I thought: Naae. ” undertecknat ”God”

Du och de andra partiledarna kanske kan ha den vid riksmötets öppnande? säger Britta till Jimmie med glimten i ögat.

– Tack, men jag tror inte den ingår i blekingedräkten! säger Jimmie Åkesson.

Kören avslutar som den brukar med sången ”Må din väg gå dig till mötes.”