Publicerat 

Kontakt

Vårgårda möte 2014
Missionskyrkor i Vårgårda
Drottninggatan 23
447 35 Vårgårda
hernberger@icloud.com

Göran Hernberger
ordförande och projektledare
070-559 47 55

Josefin Roos
programproducent
070-639 46 57

Britta Hermansson
pastor och utfrågare
08-580 031 53
britta.hermansson@old.equmeniakyrkan.se

Robert Eriksson
pastor och side-kick

Louise Gustafsson
programledare

Helena Gatås 
körledare
073–352 14 32

Sara Engernäs Nyberg
körledare
073–385 65 08

Vill du vara med och sjunga i den stora kören?
Läs mer »