Publicerat 

Kont

Britta Hermansson
pastor och utfrågare
08-580 031 53
britta.hermansson@old.equmeniakyrkan.se

Robert Eriksson
pastor och side-kick

Louise Gustafsson
programledare

Helena Gatås och Sara Engernäs Nyberg
körledare