Publicerat 

Om Vårgårda möte

John Hedlund

År 1968 startade John Hedlund en betydelsefull tradition i anslutning till riksdagsvalen. Han bjöd in samtliga riksdagspartiers ledare till utfrågning i tältmöte. Traditionen är obruten och genom åren har utfrågningen, som röner stort massmedialt intresse, blivit viktig. Säkert är det den stora publiken och den speciella inramningen som gör utfrågningarna populära. Det handlar om att under trevliga former ge publiken ökad kunskap om vad partierna står i viktiga frågor.

2014 genomfördes Vårgårda möte i Tångahallen, mitt i regionen. Britta Hermansson tog då över partiledarutfrågningarna från Torsten Åhman, som hållit dem fyra år tidigare.

2014. Britta Hermansson intervjuar Stefan Löfvén. Foto: Björn Emanuelson

Mona_sahlin_460
Torsten Åhman intervjuar dåvarande partiledaren för Socialdemokraterna, Mona Sahlin.

reinfeldt_460
Statsminister, Fredrik Reinfeldt, på besök i Vårgårda under Vårgårda möte 2010.

Vårgårda möte 2018 blir som vanligt en folkfest med kristna förtecken. En fest som  alla är välkomna till oavsett bakgrund, livsåskådning och politisk uppfattning.

Samverkan
Vårgårda möte samverkar med Vårgårda Idrottsklubb och Vårgårda kommun men också med näringslivet och riksdagspartiernas organisationer i Västra Götaland.

Kontakt

Göran Hernberger
Samordnare
0705594755
hernberger@icloud.com

Pelle Lindvall
pressansvarig
pelle.lindvall@equmeniakyrkan.se
Hitta hit
Till Tångahallen hittar du på följande adress:

Tånga Hed
Tångahallen 1
44734 Vårgårda

Arrangörer

Arrangörer Vårgårda möte 2018 arrangeras av Equmeniakyrkan och föreningen Equmeniakyrkan i Vårgårdabygden som är ett samarbetsorgan för 11 församlingar i Vårgårdabygden inom Equmeniakyrkan. Studieförbundet Bilda är också med.

Församlingar
Asklanda-Ornunga mfsFly mfsHorla-Siene mfsLagmansholms mfsNårunga Ljur mfsRensvist mfs, Skogsbygdens mfs, Tåstorps mfsVårgårda mfs, Eggvena Equmeniakyrka och Östadkullebygdens frikyrkoförsamling.