Vårhälsning från Helen Friberg

Hej!

VÅR! Ett ord som rymmer förhoppningar, förväntningar, lust. Ja nu sjunger vi in våren! Vår är inte bara en årstid. Vår handlar också om ”oss”, det vi har och förvaltar tillsammans. Så mycket spännande som väntar i våra församlingar och föreningar under vår, försommar och sommar! Ta del av och fira gemenskapen.

I region Svealand har vi, liksom i alla regioner i Equmeniakyrkan, ett Regionråd med representanter för församlingar och medarbetare i våra 8 närområden. I dagarna möttes vi och hade bl a samtal om vårt gemensamma ”vi”. Församlingar med lite olika kultur och traditioner, med olika förutsättningar och utmaningar hör samman med varandra i kyrkan och i vår gemensamma kallelse. Vi är, och ska vara, en mångfald av uttryck åsikter, människor. Det är en rikedom och berättar också om vem och hurdan Gud är. Gud som i sig själv är gemenskap – av Fader, Son och Ande. Samtalet i Regionrådet rörde sig bl a utifrån Kyrkoledare Lasse Svenssons Perspektivartikel i Sändaren 4 april 2023 ”Vi är ingen åsiktsgemenskap” som är skriven utifrån några uppmärksammade situationer med församlingar som lämnat Equmeniakyrkan eller där svåra konflikter blivit kända. Läs gärna den artikeln och gärna också Lasse Svenssons perspektiv-text redan i nr 2 2023 som också handlar om vårt vi: ”I vår tid är det viktigt att vi är tydliga om vårt kollektiv: Församling, Kyrka, Mänskligheten. När Paulus tillrättavisar den individualistiska församlingen i Korinth där de betonar sin särart, inte delar sitt bröd och betonar fraktionsbildning är det ändå just där Paulus kallar dem ”heliga”, ofta just som kollektiv. När vi bekänner vår tro gör vi det med en gemensam röst, som kyrkan alltid har gjort och förstått. Det handlar inte endast om min frälsning utan om världens upprättelse.”
Också detta är värt vår begrundan och vår glada sång!

PS. Vi har nu beslutat att även i höst inbjuda till Regiondag 14 oktober! Det är viktigt att få mötas, stärka gemenskapen och dela uppdraget.

Helen Friberg
Regional Kyrkoledare