Världsvida kyrkan och evangelisation | v. 27

Gud, vi ber om att vara gemenskap där du är synlig. Vi ber för Equmeniakyrkans evangelister, anställda och ideella, som under sommaren möter människor på olika platser utanför kyrkväggarna. Vi ber för möten på festivaler och vandringar, på sommargårdar och krogar. Och vi ber att Hönökonferensen ska vara präglad av din kärlek.  

Vi tackar och ber för den världsvida kyrkan, och känner glädje över den konsultation som ägde rum i våras med Equmeniakyrkans systerkyrkor. Vi ber för en växande enhet mellan kyrkor i världen så vi arbetar för gemensamma mål för ditt rike.  

Och vi ber för hela jorden och alla människor, idag särskilt för dem som drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Där det är för varmt, för torrt, för mycket vatten och där det brinner – Herre, förbarma dig! Låt det som sker hjälpa oss alla till omvändelse från det som skadar skapelsen.  

Amen.

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.