Världsvida kyrkan och Kyrkornas världsråd | v. 4

Gud, vi ber för den världsvida kyrkan och idag särskilt för de ekumeniska relationer som Equmeniakyrkan finns i, i Sverige och internationellt. Tack för alla i vår kyrka som bidrar i ekumeniska sammanhang. Vi ber om att få fortsätta att utmana och utmanas till enhet i Kristus, för världens skull.  

Gud, vi ber för Kyrkornas Världsråds arbete i världen, i många projekt och samarbeten mellan olika kyrkofamiljer. Idag ber vi särskilt för kyrkornas arbete med att motverka HIV-Aids. Vi ber för de 38 miljoner människor som lever med HIV. Tack, för att antalet smittade sjunker, bland annat genom öppna och ärliga samtal mellan ungdomar och ledare i kyrkor.  

Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden! 

Amen

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.