Om församlingens gudstjänster.

Församlingens gudstjänster är om inget annat anges i Missionskyrkan.  Tänk på att hålla avstånd. Vissa gudstjänster sänds digitalt via webben. Du kan se dessa på olika sätt. Antingen öppnar du Facebook och söker på Värsås Missionskyrka eller klicka du på länken Missionskyrkan på Facebook eller startar du Youtube och söker på Värsås Missionskyrka. Du kan också komma direkt till Youtube genom att klicka på länken Missionskyrkan på Youtube