Ekumenisk sommargudstjänst i Värsås kyrka

Johanna Carlsson m.fl.