Allträffar

Församlingen inbjuder till all-träffar, som regel sista fredagen i månaderna januari-april och september-november i Missionskyrkan.

Under hösten 2022 kommer vi inte att inbjuda till dessa träffar.

Oftast ett inledande sångprogram och sedan träffas man runt kaffeborden.