Personer som pratar och skrattar

Kyrkans arbete

Den lokala församlingen är Equmeniakyrkans centrum