Personer som pratar och skrattar

Kyrkans arbete

Den lokala församlingen är Equmeniakyrkans centrum

Hitta en församling nära dig

Om du vill engagera dig eller veta mer om det lokala arbete som finns i din kommun är du välkommen att kontakta din lokala församling.

Frågor om arbetet?

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss på Equmeniakyrkans nationella kontor om du har frågor och funderingar kring arbetet.