Barn och familj

Vi är kallade att ge vidare hoppet i Jesus Kristus. Det glada budskapet om honom fördjupas och breddas när vi tillsammans över generationsgränser delar tro, tvivel och liv.  

Temagrupp Barn och Familj

I december 2022 startade temagruppen Barn och Familj upp på uppdrag av kyrkokonferensen. Temagruppen finns till för att vi som kyrka skall fortsätta att vara en kyrka för hela livet med extra fokus på barn, deras andlighet och på familjer. Vi vill på olika sätt vara med och uppmuntra den lokala församlingen att ännu tydligare och synligare vara platsen där nya generationer får möjlighet att växa i tro och i relation med Jesus och med andra.  

Tre nyckelord :  Närvaro, Tillit & Delaktighet   

”Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Vad är det ni går här och talar med varandra om?”  (Luk 24:15,17) 

I vårt uppdrag att förmedla hopp behöver vi vara närvarande hos de barn och unga vi möter, se dem på djupet och bygga relationer. Där i relationen kan tillit byggas. Tilliten som sedan lägger grunden för delaktighet.  

Närvaro: Allt börjar med Gud. Gud som längtar efter gemenskap med varje människa och som är närvarande hos oss genom Jesus. Genom sin närvaro, genom det han sa och gjorde visade Jesus på Guds rike. Ett rike där den minste är den störste, där den som ses som mindre värd är värdefull. Precis som Jesus andades på sina lärjungar och sa ”Ta emot Helig Ande” så sänds vi vidare för att vara hans blick, händer, fötter, hopp, hjärta och närvaro i världen. 

Tillit: Jesus var närvarande i mötet med människor, såg, lyssnade, intresserade sig och visade sin tillit bland annat genom att ställa frågor och lyssna på svaren ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?” 

Delaktighet: Att ha ett sammanhang, att vara delaktig och få vara en del av en gemenskap är ett grundläggande behov hos alla. Jesus bjuder in oss till ett liv i gemenskap och delaktighet med honom och med varandra. Vi får bli delaktiga i Guds stora frälsningsplan för hela världen i litet som stort.  

Barnen  

Jesus tar barnen på allvar. Se och lyssna på barnen, var närvarande, bemyndiga dem och bjud in dem att vara delaktiga i stort som smått. Låt er utmanas, uppmuntras och formas tillsammans  med dem. Lär av dem. Evangelium, det glada budskapet om Jesus fördjupas och breddas när fler röster tolkar det utifrån sina erfarenheter och där ingår barnen och deras röst.  

Familjen 

Jesus vidgar begreppet familj, till att inte bara handla om biologi. Som kyrka och som församlingar är vi en slags “förlängd familj” ett hem. Vi tror att vi som församlingar behöver hitta fler sätt där vi uppmuntrar och utmanar varandra, föräldrar och andra vuxna till att dela tro, tala tro och leva tro med barn i vår närhet på ett naturligt sätt.   

Bibeln 

Bibelns berättelser gör oss hemmastadda hos Gud och berättar för oss vilka vi är, var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och om Guds stora kärlek till oss. Bibeln är hoppets bok. Vi vill fortsätta arbeta för att bibelns berättelser skall få vara en naturlig del av våra barn och ungas liv.  

Att möta barn och familj i närområdet  

Metoder, strategier, pedagogik, teologi och mötesplatser är bra och viktiga men fortsätt dela tro och liv där du är just nu. Det är med dig och den lokala församlingen allt börjar. Bjud på era liv såsom Gud själv bjuder på sig! 

Temagruppens medlemmar:

Johanna Bjurenstedt, projektledare 
Elin Alm 
Maja Floberg 
Matilda Borgemo 
Anna Eriksson 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor!

Johanna Bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Vik. regional kyrkoledare, Församlingsutvecklare Region Väst och projektledare temagrupp barn/familj

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se