Ballong i motljus mot himlen

Barn och familj

En kyrka för hela livet innebär, att vi i alla församlingar ska forma en miljö där en kristen tro kan växa genom hela livet.

Jesus utmanade sin samtid när han gav barnen samma status som de vuxna. Han förargades när de visades bort av de vuxna, drog dem i stället till sig, lade sina händer på dem välsignade dem.

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”

Matt 10:14-15

Barnen har en naturlig och självklar plats i Guds församling och Equmeniakyrkan vill vara en växtplats för hela livet. Tillsammans med Equmenia arbetar vi bland annat för att skapa mötesplatser där vuxna tillsammans med barn och unga får möjlighet att dela och leva livet med varandra och med Jesus.

Som kyrka tar vi emot barn genom barnvälsignelse och dop. I och med detta tar församlingen på sig ansvaret att tillsammans med familjen vara en större gemenskap där barnet kan växa i tro.

För att lyfta de viktiga frågorna om ansvaret för barn och dess familjer, och på uppdrag av kyrkostyrelsen, finns sedan oktober 2022 temagruppen Barn och familj.

Equmeniakyrkan region syd har dessutom arbetat fram ”Med barnen i mitten” som är ett samtalsmaterialet kring barn och teologi. Använd gärna materialet för samtal.

Välkommen att höra av dig vid frågor

Johanna Bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Församlingsutvecklare Region Väst Projektledare temagrupp barn/familj Equmeniakyrkan

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se

Bild på scouter som kastar löv

Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation heter Equmenia. Equmenia är en fristånde organisation men har en nära anknytning till oss.

Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. I föreningarna möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och växa som människor.

Temagrupp

Barn och familj

Gruppens syfte

Att tillsammans med Equmenia förverkliga visionens intention om hela livets kyrka med särskilt fokus på den kristna trosupplärningen där familjer får stöd att tillsammans vara en växtplats för barn och familjer. Att ta barn och ungas behov av andlig utveckling på allvar.

Projektbeskrivning 

  • Arbeta fram en plan för hur kyrkan och Equmenia tänker sig att barn, unga och unga vuxna, unga familjer, kommer till tro och fördjupar kristet liv.
  • Definiera vilka utbildningsverktyg som saknas och åtgärda brister.
  • Arbeta fram en specifik plan för arbetet med barn och föräldrar.
  • Ta fram en bön för barn och familjer att använda i Equmeniakyrkans gudstjänster.

Projektet skall sträcka sig över två år och uppdraget avslutas i slutet av 2024, början av 2025.

Temagruppens medlemmar

Johanna Bjurenstedt (Projektledare)
Elin Alm (Ordförande)
Linus Torgeby
Maja Floberg
Matilda Borgemo
Derek Walles
Anna Eriksson
Carin Dernulf (adjungerande)
Karin Wiborn (adjungerande)

Välkommen att höra av dig till projektledare Johanna Bjurenstedt johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se.