Ballong i motljus mot himlen

Barn och unga

En kyrka för hela livet innebär, att vi i alla församlingar ska forma en miljö där en kristen tro kan växa genom hela livet.

Jesus sätter barnet i centrum och säger, att när vi tar emot barnet, då tar vi emot honom.

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förändrar mig, dig och världen. Vi har ett särskilt ansvar för barn och när vi sätter barnen i mitten påverkar det hela vårt sätt att tänka.

Vi tar emot barn genom barnvälsignelse och dop. I och med detta tar församlingen på sig ansvaret att tillsammans med familjen vara en större gemenskap där barnet kan växa i tro. Tillsammans med Equmenia skapar vi mötesplatser där barn och unga kan utveckla sin relation till Jesus och växa som människor.

För att lyfta frågorna om ansvaret för barnen har en grupp pastorer i Equmeniakyrkans region syd arbetat fram ett samtalsmaterial kring barn och teologi. Tag emot detta material och använd det som en början på ett viktigt samtal.

Logga - Kurs om barns andlighet och tro

Ny kurs! Barns andlighet och tro

Södra Vätterbygdens folkhögskola erbjuder pilotkursen ”Barns andlighet och tro” i samverkan med Equmeniakyrkan Region Syd och Cliff College!

Bild på scouter som kastar löv

Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation heter Equmenia. Equmenia är en fristånde organisation men har en nära anknytning till oss.

Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. I föreningarna möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och växa som människor.