Lovprisning under konsert med evangelisation

Evangelisation

Gå ut i världen och predika evangelium för hela skapelsen

Ända sedan den första kristna tiden finns det olika slags tjänster i den kristna församlingen. En av dem är evangelisten. I Bibel 2000 översätts det med förkunnaren (Apg 21:8, Ef 4:11, 2 Tim 4:5). Evangelistens särskilda gåva och uppgift är att förklara det kristna budskapet så att en människa förstår, tror och ta emot.

Det finns en lång tradition hos många församlingar att under kortare perioder komplettera de egna resurserna med särskilda evangelister. Equmeniakyrkan har anställt evangelister, var och en med sin särskilda begåvning. De står ständigt till församlingarnas förfogande.

Genom gudstjänster och möten, men också företagsbesök, skolkontakter, föredrag för olika målgrupper med mera är evangelisterna och deras skiftande sätt att arbeta ett viktigt tillskott till församlingarnas strävan i målsättningen att förmedla evangelium om Jesus Kristus till alla. Deras särskilda uppdrag att vara en extra resurs för församlingarnas när det gäller missionen i vårt eget land.

Bokning av evangelist

Församlingen kan kalla en evangelist för medverkan under längre eller kortare perioder. För att evangelistbesöket ska bli så bra som möjligt är det mycket som ska planeras och det gör vi gärna i god tid. Ni bokar enklast genom att ta direktkontakt med den evangelist ni vill ska komma.

Våra Evangelister

Britta Hermansson
Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist, fokus Klimatnödläge, teologi och andlighet

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Marcus Olson
Pär Alfredsson, chef för nationella enheten

Pär Alfredsson

Evangelist

par.alfredsson@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se