Frön som flyger i luften

Församlingsgrundande

Det församlingsgrundande arbetet är en viktig del i Equmeniakyrkans uppdrag att vara en kyrka där mötet med Jesus Kristus förvandlar människor, samhällen och världen i stort. Med utgångspunkt i det uppdraget och som ett uttryck för vårt deltagande i Guds mission grundar vi nya församlingar.

Detta sker på nya platser och i nya kontexter och nya miljöer, så att fler människor i vårt land ska få möjligheten att lära känna Jesus, komma till tro på honom, bli en Jesu efterföljare och upptäcka den lokala församlingen som gemenskap för liv och tjänst i världen.

Prata med oss om ni funderar på att starta en församling.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se

En församlingsgrundande rörelse

Alla församlingar i Equmeniakyrkan har en gång startat från grunden. Från mitten av 1800-talet grundlades kristna gemenskaper oftast av vanliga människor utan särskilt mycket resurser men med en hängiven tro på att det kristna livet levs tillsammans med andra.

Man möttes i hemmen och byggde efter hand samlingslokaler. Man offrade tid och pengar för att på olika sätt gestalta evangeliet för människor och för att kunna engagera och anställa predikanter.

Sedan den tiden har säkert runt 2000 församlingar planterats i de samfund som idag utgör Equmeniakyrkan.

När en församling hade startat och blivit etablerad sökte den ofta möjlighet att också börja verksamhet på närliggande platser, som på sikt kunde bilda egna församlingar. Det var en församlingsgrundande rörelse.

Nya församlingar behövs

Idag minskar istället antalet församlingar. Det finns många olika orsaker till det men det finns samtidigt alla skäl att söka vägar för att åter bli en gemenskap som förmeras genom att nya församlingar blir till. Det finns allt fler delar av Sverige där det är glest mellan församlingar och där vi behöver vara med och visa på de goda nyheterna i ord, handling och gemenskap. Det behövs också nya församlingar eftersom start från grunden innebär större möjligheter att tänka nytt, pröva helt nya former och anpassa arbetet efter människors behov och en ny tid.

I Sverigeundersökningen som presenteras vart femte år framgår tydligt att antalet frikyrkoförsamlingar minskar överlag. Men det finns också positiva tecken som visar att satsningen på församlingsplantering har haft effekt, särskilt i Stockholmsområdet.