Händer med frön

Så går det till att grunda en församling

Känner ni kallelsen att starta en ny församling? Våra samordnare hjälper er genom hela processen.

När en enskild person, grupp eller hel församling beslutat sig för att grunda en ny församling tar de kontakt med regionens samordnare som inleder processen. Samordnaren kan givetvis också vara en del i processen och diskussionerna som leder fram till beslutet.

Till sitt stöd har samordnaren en regional referensgrupp och hela den nationella kyrkan.

Att grunda en församling sker normalt i fyra steg.

Förstudie

En förstudie inleds där man under ett halvår utreder vilka förutsättningar som finns.

Moderförsamling

En etablerad församling som tar på sig rollen att stödja en ny församling andligt, administrativt och resursmässigt.

Kärngrupp

Den växande grupp av människor som överlåtit sig till att vara med i det församlingsgrundande arbetet.

Bildandet

Församlingen bildas och blir upptagen som gemenskap eller församling vid kyrkokonferensen.

Förstudie

En förstudie inleds där man under ett halvår utreder vilka förutsättningar som finns för att grunda församling på en specifik ort eller målgrupp.

  • Var ska en ny församling grundas och vilka förutsättningar finns?
  • Hur tas initiativet av andra kyrkor och samhället för övrigt?
  • Vem och vilka känner kallelse och ansvar för uppdraget?
  • Finns det ett församlingsgrundarteam och kan vi bygga upp en bas av förebedjare?
  • Lönebidrag för arbete med förstudie kan ges upp till 25%.

Efter förstudien skapas en rapport som ligger till grund för en förnyad ansökan om stöd för grundandet av en ny församling.

Förstudiens resultat ligger också till grund för att en församling i Equmeniakyrkan ska kunna besluta sig för att bli moderförsamling för den nya församlingen.

Moderförsamling

Utgångspunkten i Equmeniakyrkan är att det är lokala församlingar som grundar nya församlingar. De grundande församlingarna kallas för moderförsamlingar.

Moderförsamlingens uppgift är att vara både andligt, administrativt och resursmässigt stöd för den nya församlingen. De hjälper och stöttar genom att hantera ekonomin för anställd personal och bokföring, erbjuda själavård, handledning och hjälp rent praktiskt vid olika satsningar i den nya församlingen.

Stödförsamling

Förutom en moderförsamling kan det också finnas en eller flera stödförsamlingar. En stödförsamling ger stöd och uppmuntran i församlingsgrundandet på olika sätt och finns ofta på annan ort eller kontext.

Kärngrupp

Naturligt kommer en grupp av människor utgöra själva kärnan och stommen i församlingen som växer fram. Detta är människor som är engagerade i att se en ny församling bildas. De ser det som sin blivande församling och ur kärngruppen formas ofta en ledningsgrupp.

Församlingsbildande

Församlingen bildas och tar formellt upp som gemenskap eller församling vid kyrkokonferensen. Det sker när den nya församlingen innehåller så många personer att relationen till moderförsamlingen börjar bli överflödig, eller när bidragsperioden tagit slut.

Församlingsgrundare / samordnare

Hör av dig till någon av våra församlingsgrundare så hjälper vi er vidare.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Per Westblom

Samordnare för församlingsgrundande Region Stockholm

08-580 031 37

0765-01 17 16

per.westblom@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se