Händer med frön

Så går det till att grunda en församling

Regionala samordnare för församlingsgrundande inleder ofta processen genom att de kommit i kontakt med antingen en enskild person, grupp eller en hel församling som tänker på att vara med och grunda ny församling. Till sitt stöd har samordnaren en regional referensgrupp.

Förstudie

En förstudie inleds där man under ett halvår utreder vilka förutsättningar som finns.

Moderförsamling

Uppgiften är att vara både ett andligt, administrativt och resursmässigt stöd för en ny församlingsplanta.

Kärngrupp

En kärngrupp av människor växer fram och utgör själva stommen och stadgan i arbetet.

Bildandet

Församlingsbildande och upptagande som gemenskap eller församling vid kyrkokonferensen.

Förstudie

En förstudie inleds där man under ett halvår utreder vilka förutsättningar som föreligger för att grunda församling på en specifik ort eller målgrupp. Förstudien ska leda till svar omkring frågorna: Var ska en ny församling grundas? Hur tas ett sådant initiativ upp av andra kyrkor och samhället för övrigt? Vem och vilka kan tänka sig att göra det och känner kallelse och ansvar för uppdraget.

I rekryteringsprocessen av en ledare i arbetet görs en genomgående bedömning av personens lämplighet och färdigheter för att arbeta pionjärt. Förstudiens resultat ligger sedan till grund för en församling i Equmeniakyrkan att kunna besluta sig för att bli moderförsamling för en ny församling.

Moderförsamling

Moderförsamlingens uppgift är att vara både ett andligt, administrativt och resursmässigt stöd för en ny församlingsplanta. De ombesörjer omvårdnad i form för att hantera ekonomin för anställd personal, arbetets bokföring, erbjuder själavård, handledning och hjälp rent praktiskt vid olika satsningar i församlingsplantan. Anställds titel är beroende av uppgift; pionjärpastor, pionärevangelist eller processledare.

Kärngrupp

En kärngrupp av människor växer succesivt fram i den lokala församlingsplanteringen som utgör själva stommen och stadgan i arbetet. Detta är människor som har överlåtit sig till att se en ny församling bildas och som ser planteringen som sin blivande församling. Ur kärngruppen formas en ledningsgrupp.

Församlingsbildande

Församlingsbildande och upptagande som gemenskap eller församling vid kyrkokonferensen sker när församlingsplanteringen innehåller så många personer att relationen till moderförsamlingen börjar bli överflödig, eller när bidragsperioden tagit slut.

Prata med oss om ni funderar på att starta en församling.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se