Händer som håller i varandra

Stöd för grundande av ny församling

Equmeniakyrkan har sedan bildarsamfunden erfarenheter av församlingsgrundande, redan på tidigt 2000-tal. Vi har sett hur avgörande det är att olika former för stöd ges till det församlingsgrundande arbetet.

Förböner

Förböner från hela vår kyrka och från enskilda lokala församlingar såsom moderförsamling och stödförsamlingar, kan inte nog betonas som ett avgörande stöd för det församlingsgrundande arbetet.

Samordnare

Regionala samordnare finns tillsatta som stödjer och guidar moderförsamling och församlingsplantering under den första tiden.

Bidrag

Ekonomiskt bidrag finns tillgängligt genom att 10% av kyrkoavgiften öronmärkts för Församlingsutvecklande och församlingsgrundande arbete. En moderförsamling kan söka ekonomiskt bidrag för församlingsgrundande arbete. Därefter utvärderas arbetet och vid positivt utfall kan ytterligare bidrag beviljas. Bidraget beviljas av Equmeniakyrkans fördelningsråd.

Referensgrupper

Regionala referensgrupper utvecklas nu i Equmeniakyrkans regioner som fungerar som dels ett stöd för samordnare och regionen, men dessa breddar också ägandeskapet av ett regionalt församlingsgrundande till fler personer och församlingar.

Handledare

Handledare utses och tillförordnas av Equmeniakyrkan till den lokala församlingsplanteringen. Dessa bistår den lokala församlingsplanteringen med kompetens och kunskap, samt följer utvecklingen över längre tid.

Utvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogrammet M4 är ett ekumeniskt initiativ som är obligatorisk för de församlingsplanteringar som erhåller bidrag. En grupp om 4-5 personer från församlingsplanteringen tränas under två år in i ledarfunktion. Programmet ger hjälpmedel som bistår det församlingsgrundande arbetet att fungera långsiktigt med realistiska mål och förmåga att genomföra dem.

Prata med oss om ni funderar på att starta en församling.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se