Händer som stöttar varandra

Stöd för grundande av ny församling

Equmeniakyrkan har lång erfarenhet av att grunda nya församlingar. Vi har sett hur avgörande det är att det finns olika former av stöd att få i arbetet.

Förböner

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är med förböner från hela vår kyrka och från enskilda lokala församlingar såsom moderförsamling och stödförsamlingar.

Samordnare

Regionala samordnare finns som stöttar och guidar moderförsamling och grundandet av församlingen under den första tiden.

Bidrag

Det finns ekonomiska bidrag att söka till förstudie och grundande av ny församling. Det är möjligt genom att 10% av kyrkoavgiften öronmärkts för ”Församlingsutvecklande och församlingsgrundande arbete”.

Referensgrupper

Regionala referensgrupper utvecklas i Equmeniakyrkans regioner och de fungerar som ett stöd för samordnare och regionen. Men de breddar också ägandeskapet och engagemanget av ett regionalt församlingsgrundande till fler personer och församlingar.

Handledare

Handledare utses och tillförordnas av Equmeniakyrkan. Dessa bistår med kompetens och kunskap, samt följer utvecklingen över längre tid.

Utvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogrammet M4 är ett ekumeniskt initiativ som är obligatorisk för nya församlingar som erhåller bidrag. En grupp om 4-5 personer från den nygrundade församlingen tränas in i ledarfunktioner under två år. Programmet ger hjälpmedel som ger verktyg och stöd för det församlingsgrundande arbetet att fungera långsiktigt med realistiska mål och förmåga att genomföra dem.

Församlingsgrundare / samordnare

Hör av dig till någon av våra församlingsgrundare så hjälper vi er vidare.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Per Westblom

Samordnare för församlingsgrundande Region Stockholm

08-580 031 37

0765-01 17 16

per.westblom@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se