Personer med biblar i knät

Vision 2025

Genom Pionjärresans vision och Kyrkokonferensens beslut har en tydlig målbild skapats. Vi behöver alla och på olika sätt finnas med och arbeta och inspirera så att Equmeniakyrkan kan bli en församlingsgrundande rörelse.

För att nå målet om 50 nya församlingar mot 2025 lyfter Pionjärresans fyra strategiska avvägningar. Vi behöver:

  • bilda Migrantförsamlingar
  • nå storstäderna och universitetsorterna
  • att en multiplicerande rörelse uppstår där församlingar grundar församlingar, som i sin tur också grundar nya församlingar osv.
  • grunda församlingar för den nya generationen

De närmaste 8-10 åren behöver vi alltså rekrytera 50-75 personer som upplever Guds kallelse att bli församlingsgrundare. Tillsammans med Svenska Alliansmissionen bedriver vi därför en kurs i församlingsgrundande arbete på Mullsjö folkhögskola. Men fler initiativ behöver uppstå och vid vår pastorsutbildning på THS vill vi se att församlingsgrundande finns med som ett fast ämne/egen kurs.

För att hitta fram till en församlingsgrundande kultur i Equmeniakyrkan behöver vi på nytt höja fokuset på evangelisation i ord och handling. Församlingsgrundande arbete bygger på längtan hos församlingar och enskilda efter att nya människor på nya platser och i nya kontexter lär känna Jesus Kristus, kommer till tro på honom, blir Jesu efterföljare, lever i lärjungaskap och helgelse och upptäcker den lokala församlingen som gemenskap för tro och tjänst för världen.

Gemensamt nationellt mål satt av Sveriges samtliga frikyrkosamfund september 2018:
Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.

Prata med oss om ni funderar på att starta en församling.

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se