Gröna plantor

Församlingsutveckling

Att som församling leva i förnyelse, utveckling och växt innebär att sträcka sig utanför sig själv och den egna gemenskapen.

Det handlar om en längtan att dela evangeliet med andra människor och göra avtryck i sin värld. Därför behöver vi utmana oss själva som församling och förändras, inse att även det som är väldigt bra kan bli ännu bättre och göra större avtryck.

Behov av förändring kan finnas på många olika områden, både sådant som bön och gudstjänst, men även organisatoriska frågor som ledarskap och strukturer. Ofta kan vi behöva ifrågasätta och utmana hur vi brukar agera och handla. Just därför kan det vara bra att få stöd av någon som har ett annat perspektiv och kan se församlingens situation utifrån.

Församlingsutvecklare / handledare

Hör av dig till din närmaste församlingsutvecklare så hjälper vi er vidare.

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Daniel Åkerblad

Daniel Åkerblad

Församlingsutvecklare Region Öst

0765-01 18 59

daniel.akerblad@equmeniakyrkan.se

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Tjänstledig Församlingsutvecklare Region Väst

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Kerstin Rask Lind

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-01 17 36

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

Församlingsutvecklare Region Väst Handläggare Medarbetarenheten

0765-01 17 83

mikael.nilsson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Stefan Klingberg

Stefan Klingberg

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se