Plantskott

Församlingsutveckling

Att som församling leva i förnyelse, utveckling och växt innebär att sträcka sig utanför sig själv och den egna gemenskapen. Det handlar om en längtan att dela evangeliet med andra människor och göra avtryck i sin värld.

Det kan innebära många olika saker. Det kan vara att stå på en perrong och ta emot flyktingar, att be för någon, leda en annan människa till tro eller hjälpa någon till social upprättelse. Ytterst handlar det om förvandling av mig, dig och världen, genom mötet med Jesus. Därför behöver vi utmana oss själva som församling och förändras, inse att även det som är väldigt bra kan bli ännu bättre och göra större avtryck.

När vi pratar om förnyelse, utveckling och växt är det är den kvalitativa förändringen som står i centrum – även om konsekvensen av det inte är fler människor. Men gudstjänst som görs relevant för fler kan leda till att kyrkan når fler personer.

Behov av förändring kan finnas på många olika områden, både sådant som bön och gudstjänst, men även organisatoriska frågor som ledarskap och strukturer. Ofta kan vi behöva ifrågasätta och utmana hur vi brukar agera och hur vi handla. Just därför kan det vara bra att få stöd av någon som har ett annat perspektiv och kan se församlingens situation utifrån.

Församlingsutvecklare / handledare

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Daniel Åkerblad

Daniel Åkerblad

Församlingsutvecklare Region Öst

0765-01 18 59

daniel.akerblad@equmeniakyrkan.se

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Församlingsutvecklare Region Väst

08-580 031 44

hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-01 17 36

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Stefan Klingberg

Stefan Klingberg

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se