Blomskott som växer

Utvecklingsprocessen

En utvecklingsprocess kan gå till på olika sätt och utgår från de behov som just er församling har.

I utvecklingsprocessen får ni stöd och vägledning av en handledare som tar med sig ett utifrån-perspektiv och erfarenheter från andra utvecklingsprocesser.

Men det är ni som församling som äger processen för just er församling och som kan svara på vad det är som behöver förändras.

Så här kan det gå till

Besök

När det är klart att församlingen vill påbörja en process får ni besök av en församlingsutvecklare eller handledare. Det är ett första möte där ni pratar om vad som ska hända och får inspiration till att gå in i processen.

Samlingar

Fyra samlingar med styrelsen eller hela församlingen där ni förankrar syftet med processen och pratar om vad den kommer att innebära.

Process

Processen börjar med en undersökning och inventering för att veta var och hur ni behöver förändring. På det följer en tolkning av undersökningen och planering av hur ni går vidare. När förändringarna genomförs sker ständigt en egen analys och utvärdering.

Självprövning

Sedan går det tillbaka till självprövning och utvärderar vad som faktiskt har hänt. Baserat på utvärdering fortsätter ni processen på det sätt som fungerar bäst för er församling.

Arbetssätt

Det finns många sätt att genomföra en utvecklingsprocess och den kan vara olika omfattande.

Det viktigaste är inte att genomföra grundliga analyser och sammanställa dokument utan att hitta konkreta vägar till växt och förnyelse. Därför kan processerna vara olika avancerade men syftet är alltid att hjälpa församlingen att fungera lite bättre.

Alla handledarledda processer behöver leda till någon form av handlingsplan för hur resurser ska tillvaratas och svårigheter lösas. På det sättet hittas framkomliga vägar.

Två av de vanligaste arbetssätten är:

  • Styrkebaserad undersökning handlar om att hitta vad som fungerar väldigt väl i organisationen och att utgå från det under hela processen.
  • Naturlig församlingsutveckling (NFU) är en annan metod som tar sin utgångspunkt i att undersöka hur väl församlingen fungerar inom dess viktigaste och mest betydelsefulla områden. När det är identifierat finns en tydlig bild av hur det är bäst att arbeta vidare.

Handledaren

Handledaren finns med under hela processen som stöd och hjälp och de viktigaste uppgifterna är att:

  • Ge församlingen ett utifrån-perspektiv
  • Ställa frågor om “blinda fläckar”
  • Uppmuntra och stödja församlingen i processen
  • Hjälpa församlingen att genomföra, och framför allt tolka, undersökningar
  • Vara en länk till regioner, nationellt kansli och andra nätverk
  • Informera om material, kurser och andra resurser
  • Att uppmuntra uthållighet och långsiktighet

Församlingsutvecklare / handledare

Hör av dig till din närmaste församlingsutvecklare så hjälper vi er vidare.

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Andreas Löwkvist

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

andreas.lowkvist@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundande region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Johanna Bjurenstedt

Johanna Bjurenstedt

Församlingsutvecklare Region Väst och projektledare temagrupp barn/familj

08-580 031 06

0721-43 28 70

johanna.bjurenstedt@equmeniakyrkan.se

kerstin rask lind

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

mikael-nilsson-personal

Mikael Nilsson

Församlingsutvecklare Region Väst och handläggare Medarbetarenheten

0765-01 17 83

mikael.nilsson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Ulrika Magnusson

Församlingsutvecklare Region Väst

0703-62 06 88

ulrika.magnusson@equmeniakyrkan.se