Blomskott som växer

Utvecklingsprocessen

En utvecklingsprocess kan kan gå till på olika sätt och beror helt på de behov som ni som församling har. Det är ni som äger hela processen och som kan svara på vad det är som behöver förändras. I en utvecklingsprocess får ni stöd och vägledning av en handledare som tar med sig ett utifrån-perspektiv.

Församlingsutveckling

Så här kan det gå till

Besök

När det är klart att församlingen vill påbörja en process får ni besök av en församlingsutvecklare eller handledare. Det är ett första möte där ni pratar om vad som ska hända och får inspiration till att gå in i processen.

Samlingar

Fyra samlingar med styrelsen eller hela församlingen där ni förankrar syftet med processen och pratar om vad den kommer att innebära.

Process

Processen börjar med en undersökning och inventering för att veta var och hur ni behöver förändring. På det följer en tolkning av undersökning och planering av hur ni går vidare. När förändringarna genomförs sker ständigt en egen analys och utvärdering.

Självprövning

Sedan går det tillbaka till självprövning, att se vad som faktiskt har hänt. Utifrån utvärdering av processen så långt fortsätter ni på det sätt som fungerar bäst för er församling.

Olika arbetssätt

Ett arbetssätt är så kallad styrkebaserad undersökning. Det handlar om att hitta vad som fungerar väldigt väl i organisationen och att utgå från detta under hela processen. NFU, naturlig församlingsutveckling, är en annan metod som tar sin utgångspunkt i att undersöka hur väl församlingen fungerar inom dess viktigaste och mest betydelsefulla områden. När det är identifierat finns en tydlig bild av hur det är bäst att arbeta vidare med utveckling

Vad är handledarens uppgift?

  • Ge församlingen ett utifrån-perspektiv
  • Ställa frågor om “blinda fläckar”
  • Uppmuntra och stödja församlingen i en process
  • Hjälpa församlingen att genomföra, och framför allt tolka undersökningar
  • Vara en länk till regioner, nationellt kansli och andra nätverk
  • Informera om material, kurser och andra resurser
  • Att uppmuntra uthållighet och långsiktighet

Församlingsutvecklare / handledare

Alf Rikner

Alf Rikner

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-18 87 11

alf.rikner@equmeniakyrkan.se

Anders Jonåker

Anders Jonåker

Församlingsutvecklare Region Stockholm

0709-99 69 19

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se

Bengt Åkesson

Bengt Åkesson

Församlingsutvecklare och församlingsgrundare Region Syd

0705-18 78 07

bengt.akesson@equmeniakyrkan.se

Daniel Åkerblad

Daniel Åkerblad

Församlingsutvecklare Region Öst

0765-01 18 59

daniel.akerblad@equmeniakyrkan.se

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren

Församlingsutvecklare Region Väst

08-580 031 44

hans.dahlgren@equmeniakyrkan.se

Ida-Maria Brengesjö

Ida-Maria Brengesjö

Evangelist och församlingsutvecklare Region Öst

0763-57 26 85

ida-maria.brengesjo@equmeniakyrkan.se

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-01 17 36

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Maria Johansson

Maria Johansson

Församlingsutvecklare Region Nord

maria.johansson@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se

Stefan Klingberg

Stefan Klingberg

Församlingsutvecklare Region Svealand

0706-03 08 35

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se