Peace Love - Text på grön vägg

Arbete för fred

Vi sammanställer just nu information och material om allt det arbete som görs och kompletterar denna sida allt eftersom.