Utsikt över skog och kalhygge

Klimat & hållbarhet

I Equmeniakyrkan finns ett stort engagemang för klimatet och att leva hållbart, både som privatperson och som församling. Det omfattar allt från vilka varor vi köper till vilken påverkan vi har med vårt sätt att leva.

Vi sammanställer just nu information och material om allt det arbete som görs och kompletterar denna sida allt eftersom.

Läs mer och inspireras

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Klimat & hållbarhet" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.