Kvinna som läser en bok

Material och fördjupning

På den här sidan hittar du tips på material och webbsidor där du kan läsa mer och fördjupa dig. Du hittar också dokument sin har antagits av Equmeniakyrkans kyrkokonferens och utgör en grund för vårt arbete med fred och hållbarhet.

Omslag - policydokument - Fred mänskliga rättigheter omställning

Policy fred och omställning

Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld ”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.” (1Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22) ”Gud älskar och värnar skapelsen och dess framtid genom oss människor som sina medarbetare.” ”Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning till en hållbar värld.”

Omslag - strategisk plattform

Strategisk plattform

Ny reviderad handlingsplan november 2019.

”… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.All tjänst utgår från Gud och vänder sig till hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse.”

Webbplatser

Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkta varor.

Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.

Sveriges kristna råd

Genom SKR kan Sveriges kyrkor ställa sig bakom en gemensam manifestation och tala med gemensam röst när till exempel en utsatt grupp i samhället kommer i kläm.