Jordglob, pengar och telefon på ett bord

Vårt internationella missionsarbete

Våra församlingar i samarbete med kyrkor i 30 länder

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.

Internationella insamlingen 2022

1 advent – 31 januari

Internationella insamlingen

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Mellan första advent och sista januari har vi insamling till vårt internationella missionsarbete i våra församlingar.

Gåvor gör arbetet möjligt!

De gåvor och det arbete som du och din församling ger stödjer vårt gemensamma internationella arbete.

Tjej i munskydd

Internationella katastroffonden

I kristider är det en risk att man sluter sig och minskar sitt engagemang i andra delar av världen. Vi behöver be för varandra, men också bidra på ett praktiskt sätt. Equmeniakyrkan har en internationell katastroffond där omärkta medel finns för att kunna hjälpa våra samarbetskyrkor i kristider.

Boka ett besök

Boka ett besök till församlingens internationella missionsgudstjänst (eller annan samling)

Här kan ni som församling enkelt anmäla ert intresse för ett besök från internationella enheten i Equmeniakyrkan. Tillsammans med våra missionsambassadörer kommer vi gärna till er församling och inspirerar, predikar eller informerar. Skicka en intresseanmälan om ni önskar besök eller en hälsning från någon av våra samordnare, missionsambassadörer eller missionärer.

Vi återkommer så snart vi kan!
Gerard Willemsen,
chef internationella enheten

Vill du lära dig mera om vårt internationella missionsarbete och samtidigt inspirera andra i församlingarna?

missionsambassadör

Bli missionsambassadör

Equmeniakyrkans uppgift är att inspirera, hjälpa och samordna församlingarnas internationella mission och nu behöver vi din hjälp! Anmäl ditt intresse att bli missionsambassadör för Equmeniakyrkan. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper om din församlings internationella engagemang eller erfarenhet av internationell mission. Du behöver endast ha ett hjärta för mission.

Jungel med dimma

60 personliga berättelser

Vi har samlat 60 personliga berättelser om internationell mission. Välkommen att ta del av många spännande, intressanta och viktiga berättelser om vad internationell mission kan betyda för oss.

Våra samarbetsländer

Skärmdump på några av internationella målen

Våra internationella projekt

Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Volontär tillsammans med barn

Engagera dig internationellt

Många vill engagera sig i internationell mission – både enskilda personer och församlingar. Det finns många möjligheter att hjälpa till. Du kan själv åka ut i tjänst eller på en kortare missionsresa och som församling kan ni till exempel knyta närmare kontakt till en missionär, en utländsk församling eller ett missionsprojekt.

Internationella enheten

Andrea Hermansson

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

andrea.hermansson@equmeniakyrkan.se

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Bertil Svensson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se

Clara Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

clara.kiese@equmeniakyrkan.se

Elin Weman

vik. samordnare Afrika

elin.weman@equmeniakyrkan.se

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Gunilla Bun

Missionär i Thailand

gunilla.bun@equmeniakyrkan.se

Hervé Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

herve.kiese@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se

Mamy Raharimanantsoa

Mamy Raharimanantsoa

Missionär i Kongo Brazzaville

mamy.raharimanantsoa@equmeniakyrkan.se

Maria Brunander

Maria Brunander

Internationell controller

08-580 031 92

maria.brunander@equmeniakyrkan.se

Petter Hermansson

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

petter.hermansson@equmeniakyrkan.se

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Samordnare missionsvolontärprogrammet

08-580 031 97

ruth.elisabeth@equmeniakyrkan.se

Stefan Emilsson
Tilda Jönsson

Tilda Jönsson

Missionär i Kongo Kinshasa

tilda.jonsson@equmeniakyrkan.se

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Veasna Bun

Missionär i Thailand

veasna.bun@equmeniakyrkan.se