Vårt internationella missionsarbete

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund.

Den internationella missionen sker främst tillsammans med och genom våra systerkyrkor i olika länder eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Mission handlar om vittnesbördet om Jesus och om diakoni, tjänst till människorna, alltid i gemenskap med systerkyrkorna. I den internationella missionen arbetar Equmeniakyrkan inom tre områden.

Den internationella strategin och tre områden

Evangelium för alla

Det handlar om evangelisation, nå onådda grupper med evangelium men också om att stödja systerkyrkors utbildning av pastorer och andra ledare samt deras arbete med församlingsutveckling.

Ett värdigt liv för alla

Det handlar om utvecklingsarbete, till exempel sjukvård, utbildning för barn och fattigdomsbekämpning. Men det handlar också om att främja respekt för mänskliga rättigheter.

En hållbar värld för alla

Det handlar om miljö och klimatarbete, ett arbete som blir allt viktigare i vår värld.

I Sverige arbetar vi med, församlingarnas engagemang, de yngre generationerna samt påverkansarbete. Equmeniakyrkan skickar också ut och tar emot missionärer och missionsvolontärer, som ger värdefulla utbyten över kulturella gränser och bryter polarisering. Mission 2030 heter dokumentet som är vår internationella strategi.

Att formas till en Jesu lärjunge och att forma andra.

Apg29 är en internationell lärjungaskola, en missionsskola och en ledarskola. Under tre månader samlas 18-24 elever, ett ledarteam och olika lärare för att dela livet och tron med varandra. Elever, ledare och lärare är från minst två olika kulturer.

Boka ett besök

Boka ett besök till församlingens internationella missionsgudstjänst (eller annan samling)

Här kan ni som församling enkelt anmäla ert intresse för ett besök från internationella enheten i Equmeniakyrkan. Tillsammans med våra missionsambassadörer kommer vi gärna till er församling och inspirerar, predikar eller informerar. Skicka en intresseanmälan om ni önskar besök eller en hälsning från någon av våra samordnare, missionsambassadörer eller missionärer.

Vi återkommer så snart vi kan!
Gerard Willemsen,
chef internationella enheten

Länder där vi arbetar

Asien, Afrika, Mellanöstern/Centralasien och Latinamerika är främst i de regioner vi har relationer i. Det är till dessa regioner vi sänder missionärer och stödjer projekt i dialog med systerkyrkor.

Förbundskyrkan i Japan

Baptistunionen i Myanmar

United Church of Christ in the Phillipines, Filippinerna

Norska Missionskyrkan

Missionskyrkan Finland

Metodistkyrkan i Estland

Fria Evangeliska kyrkan i Finland Unionen av baptist och evangeliska kyrkor i Estland

Baptistunionen i Litauen

Reformerta kyrkan i Litauen

Fria evangeliska kyrkan i Tyskland

Fria evangeliska kyrkan i Nederländerna

Protestantiska kyrkan i Nederländerna

United Methodist Church i USA, i Litauen, i Norge, i Danmark

Church of Scotland

British Methodist Church

Evangelical Covenant Church i USA/Canada

Förbundskyrkan i Mexico

Förbundskyrkan i Chile

Förbundskyrkan i Argentina

Beginning of Life i Moldavien

Baptistunionen i Bulgarien

Internationella enheten

Adriana Tovar

Metodhandläggare

adriana.tovar@equmeniakyrkan.se

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Cecilie BS Larsen

Samordnare Eurasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se

Elin Weman

vik. samordnare Afrika

08-580 031 80

elin.weman@equmeniakyrkan.se

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Enhetschef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Gunilla Bun

Missionär i Thailand

gunilla.bun@equmeniakyrkan.se

Hervé Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

herve.kiese@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se

Julia Lindgren

Missionär i Kongo Brazzaville

julia.lindgren@equmeniakyrkan.se

Maria Brunander

Maria Brunander

Internationell controller

08-580 031 92

maria.brunander@equmeniakyrkan.se

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Samordnare missionsvolontärprogrammet

08-580 031 97

ruth.elisabeth@equmeniakyrkan.se

Stefan Emilsson
Tilda Jönsson

Tilda Jönsson

Missionär i Kongo Kinshasa

tilda.jonsson@equmeniakyrkan.se

Ulrica Morazan

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Veasna Bun

Missionär i Thailand

veasna.bun@equmeniakyrkan.se