Jordglob, pengar och telefon på ett bord

Vårt internationella missionsarbete

Våra församlingar i samarbete med kyrkor i 30 länder

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.

Equmeniakyrkans internationella insatser med anledning av Covid-19.

Målad karta - Till jordens yttersta gräns

Kurs om internationell mission

Till jordens yttersta gräns är en utbildning i missions- och församlingsutveckling, med samlingar i Sverige och en avslutande studieresa utomlands.

Anmälan senast den 14 augusti 2020

Tjej i munskydd

Internationella katastroffonden

I kristider är det en risk att man sluter sig och minskar sitt engagemang i andra delar av världen. Vi behöver be för varandra, men också bidra på ett praktiskt sätt. Equmeniakyrkan har en internationell katastroffond där omärkta medel finns för att kunna hjälpa våra samarbetskyrkor i kristider.

Aktuellt om vårt internationella missionsarbete

Läs alla nyheter

Våra samarbetsländer

Skärmdump på några av internationella målen

Våra internationella projekt

Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

Gåvor gör arbetet möjligt!

De gåvor och det arbete som du och din församling
ger stödjer vårt gemensamma internationella arbete.

Volontär tillsammans med barn

Engagera dig internationellt

Många vill engagera sig i internationell mission – både enskilda personer och församlingar. Det finns många möjligheter att hjälpa till. Du kan själv åka ut i tjänst eller på en kortare missionsresa och som församling kan ni till exempel knyta närmare kontakt till en missionär, en utländsk församling eller ett missionsprojekt.

Berättelser från världen

Glimtar och korta berättelser och filmer från olika delar av världen där Equmeniakyrkan arbetar.

Fler berättelser

Internationella enheten

Andrea Hermansson

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

andrea.hermansson@equmeniakyrkan.se

Anna-Carin Persson Stenbeck

Anna-Carin Persson Stenbeck

Internationell handläggare

08-580 031 28

anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Anne Sundberg

Anne Sundberg

Missionär i Kongo Brazzaville

anne.sundberg@equmeniakyrkan.se

Carl Sundberg

Carl Sundberg

Missionär i Kongo Brazzaville

carl.sundberg@equmeniakyrkan.se

Cecilie BS Larsen

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se

Christer Daelander

Christer Daelander

Samordnare Afrika

08-580 031 80

christer.daelander@equmeniakyrkan.se

David Eriksson

David Eriksson

Missionär i Kongo Kinshasa

david.eriksson@equmeniakyrkan.se

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Jesica Szlachota Eriksson

Jesica Szlachota Eriksson

Missionär i Kongo Kinshasa

jesica.eriksson@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren
Karin Åkesson

Karin Åkesson

Missionsinspiratör

0704-31 25 76

karin.akesson@equmeniakyrkan.se

Mamy Raharimanantsoa

Mamy Raharimanantsoa

missionär i Kongo Brazzaville

mamy.raharimanantsoa@equmeniakyrkan.se

Maria Brunander

Maria Brunander

Internationell handläggare

08-580 031 92

maria.brunander@equmeniakyrkan.se

people default photo

Mathias Dawidsson

Koordinator idrottsprojekt Kongo-Kinshasa

Petter Hermansson

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

petter.hermansson@equmeniakyrkan.se

Stefan Emilsson
Ulrika Morazán

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se