01 | Den inre resan

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”

Matteusevangeliet 2:1-2

Jag samlar på julkrubbor. Jag har stora, mindre, små och pyttesmå. De är från hela världen, många är gåvor.

Gemensamt för krubborna är att hela julens glada budskap om Guds människoblivande samlas i en gemensam scen, överskådlig och vackert ordnad. Men helt så enkelt var det ju inte!

Visst är det spännande eller rent av skrämmande hur mycket resande som finns i berättelserna kring Jesu födsel? Maria från Nasaret reser efter bebådelsen och besöker Elisabeth i Ein Karem, 150 km. Maria reser tillsammans med Josef från Nasaret till Betlehem, återigen en sträcka på 150 km. Stjärntydarna reser från ”Österland” kanske dv Babylon till Betlehem; 1500 km? Och Josef och Maria flyr med barnet till Egypten 800, 900 km bort.

Längsta resan var dock när Jesus, som ägde Guds gestalt avstod från allt och antog en tjänares gestalt och blev som en av oss, som Paulus skriver.

Guds mission innebär resor, flytt och att gränser och barriär överskridas.

När min syster var 14 och jag 17 visste vi mer eller mindre tydligt, att det var sannolikt hon som skulle resa ut i världen och förkunna i handling och med ord, medan jag skulle bli pastor hemma i Danmark. Så blev det!

När Birgitte, mitt enda syskon, var 23 år gammal reste hon till Zaire, nu Kongo Kinshasa, efter att ha utbildat sig inom medicin och gått kurser i teologi och franska. Sedan dess har vi levt på var sin kontinent. Hon har för Guds rike och metodistkyrkan bott och arbetat i Kongo, Algeriet, Kenya och i USA medan  jag har varit i Danmark och Sverige.

Livet är ingen gullig julkrubba. Livet är en resa. Några flyttar till andra kontinenter och för andra blir den fysiska resan kortare. Den viktigaste resan är dock den inre, där vi vidgar våra tankar och flytta våra inre gränser. På så sätt kan vi vara i Guds mission i den världen, vi vet att Gud älskar så högt att han blev som en av oss.

Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region syd


Innehållsförteckning

02 | Mission är att återupprätta varandra