04 | Ett möte jag aldrig glömmer

För 10 år sedan mötte jag honom. Han var pastor i södra Afrika, lika gammal som jag och med samma längtan att nå människor med evangelium.

Jag i en svensk förort, med hög levnadsstandard och väldigt lite öppen misär. Han i en förort till en av världens stora städer, i ett område med extrem fattigdom och misär. 70-80 % arbetslöshet och nästan var tredje invånare smittad med HIV.

Han berättar att han ofta håller begravningar efter det att unga människor avlidit p.g.a. våld och kriminalitet. Varje vecka åker han runt till offentliga toaletter och fyller på med kondomer för som han sa: ”Nåt måste vi i vart fall göra!”

Församlingen ordnar med matservering till 250 människor varje dag. De ordnar läxhjälp för skolbarnen, och kyrkan är ombyggd för att fungera som vårdcentral. Här finns läkare och sköterska och tandläkare som tar sig an de personer som har störst problem.

Vi möttes hemma i köket i min lilla ”Svensson-förort”. Det mötet kommer jag aldrig att glömma. Vi kände en sådan gemenskap i längtan att få förmedla evangelium. Senare fick jag möjligheten att besöka hans församling och deras arbete för evangelium.

Idag stödjer den församling som jag tillhör det arbetet konkret genom pengar, förbön och coachande insatser. Mission handlar om att Gud vill möta människor. Därför tror jag att vår främsta mission är att möta människor – utsatta på olika sätt –  och alla dem som vi delar längtan och våndan med. Ta chansen att lära känna ett ”syskon” som längtar precis som du. I det mötet växer längtan, och möjligheterna, att vara del i Guds stora mission.

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region nord


Innehållsförteckning

05 | Till ALLA folk – ALLA dagar