05 | Till ALLA folk – ALLA dagar

Det finns ett litet ord på svenska, som blir detsamma oavsett om du läser det framifrån eller bakifrån; ordet ALLA.

”Gör ALLA folk till lärjungar”, uppmanar Jesus sina lärjungar i Matteusevangeliet 28:18-20.

I Sverige kallar vi texten ”Missionsbefallningen”, på engelska ”The Great Commission”.

Det Stora Uppdraget gavs till lärjungarna då och det gäller ALLA dagar – och Jesus lovar att vara med oss!

När jag var i övre tonåren trodde jag att min framtid var att ta över familjeföretaget i Småland. Men ett tydligt Gudsmöte för snart 50 år sedan ändrade mina planer. I stället för att fortsätta ekonomistudierna blev det studier i teologi, mission och bistånd. Hela vuxenlivet har sedan handlat om kyrka och mission.

Men det är inte bara jag som har kallelsen ”till jordens yttersta gräns” och ”till tidens slut”, den har vi alla som Jesu lärjungar. Varje församling är en del av Guds mission i världen. Uppdraget handlar inte bara om mission i den egna närmiljön och Sveriges folk, utan det gäller ALLA folk. Kyrkan är en global rörelse i enlighet med Jesu ord i Johannesevangeliet 3:16 ”Så älskade Gud världen…”

Du och jag – vi alla – får vara med och dela de glada nyheterna – i ord och handling – och bli en del av Guds vision för världen: Uppenbarelseboken 7:9-10.

Tag med dig detta lilla ord – ALLA – i ditt liv och din församling inför den kommande julen och det nya året i dina tankar, böner och omsorg: Hur kan vi i Equmeniakyrkan bidra till att ALLA får höra Guds ord och får del av Guds kärlek?

Bertil Svensson, tidigare internationell koordinator Equmeniakyrkan


Innehållsförteckning

06 | Vingar till frihet