06 | Vingar till frihet

Där satt de, ett gäng barn med förväntansfulla ansikten och nyfikna blickar. Vad var det nu som skulle hända?

Högtalarna dånade med lovsångsmusik och folk från bostadsområdet slöt upp för att vara med på en interaktiv föreläsning om vad våld i nära relationer är och att det är möjligt att bryta den negativa spiralen om vi bara börjar lyfta på locket och tala om våldet som faktiskt finns och se verkligheten som den är.

Barnen skulle ha sitt eget program. Paola och Génesis pratade om att vi fått en kropp, en fin och vacker, som vi behöver ta hand om på bästa sätt. En Guds gåva till oss alla. Kroppen ska ju hålla och fungera hela livet. Den är min och jag har rätt att sätta gränser och bestämma över den. Ingen har rätt att ta något från mig eller ta på mig på ett sätt som jag inte är med på. Att barn får en medvetenhet om sina kroppar och hur man kan skydda sig själv från sexuella övergrepp genom utbildning är ett förebyggande arbete som samarbetskyrkan i Ecuador, Förbundskyrkan gör.

Equmeniakyrkan finns med och stöttar ekonomiskt just ”Alas de libertad – Vingar till frihet”, ett center som arbetar för ”dessa minsta” som ofta är barn och kvinnor i utsatta situationer. Mission är att utföra Jesu uppdrag, det är att se varje människa så som Jesus ser och att se Jesus i dem. Hur vi kan träna våra ögon att se och våra händer att göra något för de som räknas som små, men är stora i Guds ögon, är en bön att fortsatt stava på.

Gunilla Eliasson, missionär


Innehållsförteckning

07 | Ekologisk odling för framtiden