07 | Ekologisk odling för framtiden

Jag besökte ett flyktingläger på gränsen mellan Myanmar och Thailand. Eller, läger och läger. Det var mer som ett bostadsområde långt från andra städer och byar.

Där fanns skola och kyrka. Efter en rundvandring satt jag med kyrkans pastorer och ledning för att prata om livet. Svårigheter och möjligheter. Det fanns en sak som alla sju pekade ut som det svåraste att hantera, och det var att fostra sina unga till hopp. Jag bär med mig kommentarer, trots att det är ganska länge sedan, som att ”det är svårt att se gnistan dö i de ungas ögon”, ”vad har de att hoppas på?”, ”hur ska vi få dem att vilja utbilda sig”.

Avsaknaden av hopp hos de unga var värre än bristen på mat, rörlighet och andra förnödenheter. Vi bad tillsammans och jag gick därifrån, ganska stukad, tillbaka genom byn. Det var många små hus tätt placerade, en del med små odlingar framför runt huset och andra med kök utanför själva byggnaden.

Bland alla hus var det en skylt som stack upp i en trädgård där det stod ”ekologisk odling för framtiden” Det fastnade hos mig som ett hoppets tecken. Någon bar tankar om framtiden, någon trotsade hopplösheten och gjorde lite extra för att sprida framtid och hopp.

Flera år senare, började jag fundera över vilka odlingar som inte var ekologiska i det sammanhanget? För mig blev det en läxa i att alltid försöka gripa det halmstrå som finns för att hålla fast i hoppet. Det är en del av vår kristna tro. Och att det alltid finns något att lära. Internationell mission är att vara tillsammans i hopp om en bättre värld – Guds rike.

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jeremia 29:11

Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare


Innehållsförteckning

08 | Att leda människorna till Gud