08 | Att leda människorna till Gud

Det viktigaste av allt jag fått erfara och som är av evigt värde är mötet med Jesus som radikalt har förändrat mitt liv. Det hände därför att det fanns de som var övertygade om vikten av att vittna om Jesus. För mig blev det början på en lång resa.

Vår mission är en del av Guds mission: När tiden var inne sände Gud sin Son; Som Fadern har sänt mig, sänder jag er; Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…till jordens yttersta gräns.

Det finns frågor som jag bär med mig i mitt engagemang i mission: Vad brinner jag för? Älskar jag människorna jag är utsänd till?  Hur ser jag på dem? Hur vill jag se Gud verka i dem?

För mig handlar missionen om att leda människorna till Gud. Gud är kärlek (Första Johannesbrevet 4) är den tydligaste uppenbarelsen av Guds karaktär; detta kommer till oss i Kristus.  Jag har lärt mig att när jag utformar kristen teologi och praxis är det alltid klokt att arbeta från den tydligaste uppenbarelsen till den mer dunkla, särskilt i andra kulturer. Man ska också medge att det finns paradoxer om Guds karaktär som vi aldrig kommer att lösa för ”vi vet delvis” (Första Korinthierbrevet 13:9). För att formulera teologi bör man stå upp varje morgon och ta ett ödmjukhetspiller tillsammans med sin profylaxmedicin mot malaria.

I Guds mission handlar det om att ge och ta, att vara både lärare och lärling, att dela det man är bra på och att lyssna och lära sig av andra kulturer.

I möten med människor är det viktigt att känna till den kulturella grammatiken och hur vi-kultursamhällen i Kongo fungerar. Hierarkin liksom familjen, respekten för de äldre och den osynliga världen är viktigt. Det gäller också att förstå att tidsbegreppet är elastiskt och att drömmen och bönen är självklara delar i vardagslivet.

Det är inte att gå på röd matta, fastän evangeliet tas emot positivt. Glädjen kommer när man ser att mottagandet av Ordet leder till förändring. Församlingen växer. Pastorer och ledare får sin utbildning. Kyrkan engagerar sig så gott den kan för att förbättra människornas livsvillkor genom sjukvård, ungdomsarbete, skola, rättvisa, olika utvecklingsprojekt mm. Dagens bibelöversättningsarbete till många olika kongolesiska språk kan på sikt leda till fördjupning av den växande tron i Kongo. När någon får höra Guds ord på sitt ”hjärtas språk”, får tron en djupare dimension.

Gud, tack för att Du älskar alla människor och vill dem väl.
Hjälp mig att se på dem som Du.
Fyll mig med din kärlek så att jag kan förmedla din kärlek till andra.
Gör mig villig att lära mig att älska som Du.
Amen

Mamy Raharimanantsoa, missionär i Kongo Brazzaville


Innehållsförteckning

09 | Tre erfarenheter