11 | Någonting hände där och då

”Nästa vecka ska vi på studiebesök till Missionskyrkan. Vi kommer att få möta en missionär och titta på en missionsutställning”. Så kunde det låta fredag eftermiddag, då fröken informerade om nästa vecka.

Jag minns dessa spännande besök med leksaker av kapsyler, plåtburkar, berättelser om läskiga djur och märkliga sjukdomar, kyrkbyggen – vi kunde nästan höra hur regnet smattrade mot plåttaket, vattenprojekt och sjukhus. Spännande, roligt och jag var stolt över att det var till ”min” kyrka hela klassen skulle åka.

När jag var lite äldre besökte radiomissionärer från Ecuador vår församling och jag minns hur jag i gudstjänsten fick vara med och be för missionskollekten. Någonting hände där och då. Detta blev plötsligt mer än spännande berättelser och andras erfarenheter. Detta angår ju mig, här har jag en plats, och något började gro.

När jag några år senare fick frågan: ”Varför ska en del få höra talas om Jesus två gånger, medan andra aldrig får höra om Jesus?” började jag fundera kring det faktum att det finns otroligt många människor som aldrig fått chansen att lära känna Jesus, och här hemma i Sverige hade jag ju hört om honom sedan jag var liten.

Jag skulle inte säga att jag hade någon uttalad missionärskallelse, men jag ville att människor skulle få chansen att lära känna Jesus på ett personligt plan. Denna längtan blev till bön, så småningom började en kallelse ta form och efter några år i församlingstjänst gick jag en termins missionsträning och bosatte mig en period i Turkiet.

Det är så viktigt att vi fortsätter att berätta, informera och inspirera om vårt gemensamma missionsuppdrag också till våra barn och ungdomar. Låt oss fortsätta plantera frön hos dem som kommer ta över både planeten och uppdraget.

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!

Romarbrevet 10:14-15

Karin Åkesson, missionsinspiratör för Equmeniakyrkan


Innehållsförteckning

12 | Att nå de onådda