13 | Skörden är stor, men arbetarna är få

Därefter utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av – behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här.

Lukasevangeliet 10:1-11

Jag gillar att åka genom de skånska fälten på sommaren. Så långt som mina ögon kan se, finns åkrar redo att skördas. Det påminner mig om Jesus ord, ”Skörden är stor, men arbetarna är få.”  (Lukasevangeliet 10:2)

Jesus vill att vi ska gå ut och träffa människor.  Det är inte bara en uppgift för de närmaste tolv, det var en uppgift för alla.  Jesus skickade ut 72 människor med en strategi.  De skulle inte ta med sig extra saker, t.ex., skor eller väskor.  De skulle lita på gästfriheten från andra. 

Men frågan är, kan vi använda Jesu strategi år 2020?  Vi lever i en kultur som är självständig och privat. Vi misstänker främlingar och är rädda för att öppna dörrar.  Jag tror att Jesus vill uppmuntra oss att se världen med sina ögon. Vi har grannar och kollegor som är upptagna med det dagliga livet. De är som vete på fälten, mogna och redo, men det finns ingen som tar in skörden, ingen som säger till dem att Gud själv är nära. Det var budskapet som Jesus gav sina lärjungar. ”Berätta för dem att Guds rike har kommit nära.” (Lukasevangeliet 10:9)

Så ofta är vi rädda för att tala om Jesus, eftersom vi inte vet hur vi ska förklara vår tro. Men Jesus förväntade sig inte att lärjungarna skulle ha alla svar.  Han säger, ”Berätta för dem vem jag är.” Som Jesu lärjungar, visar vi andra att Jesus verkar i oss och att han vill verka i deras liv också.  Jag är glad att vara en Jesu lärjunge i Sverige.  Vi kan vara svaret på Jesu bön att Gud ska skicka ut fler arbetare på fälten! 

Steven Swanson, missionär i Skåne med Equmeniakyrkan och Covenant Church USA. 


Innehållsförteckning

14 | Jag sitter helst på golvet