15 | För Gud finns inga gränser

Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den enda Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.

Markusevangeliet 12:29b-31

Det finns bara en enda mänsklighet och ett enda jordklot. Det finns bara en Gud som har skapat och skapar hela världen och Gud älskar hela världen. För Gud finns inga gränser och det lilla jordklotet är nog tämligen överblickbart för Gud. Gud ser nog som vi ser – ett vackert klot, med vatten och land. Samtidigt är Gud nära. Här och där. Gud som blir kropp och identifierar sig med de villkor vi alla lever under och i. Gud delar, helgar, har makt att förvandla. Gud tar en särskild ställning för de eller det som är förtryckt, lider, för de som inte har mat och inte accepteras. Jesus ställer sig på deras sida. Gud sänder sin Ande över hela världen. Mission, sändning, utgår ur Guds hjärta. Mission är kärlek som svämmar över inifrån Gud som vi beskriver som treenig. 

Kyrkan har ingen mission, utan missionen har en kyrka. Missionen kommer före kyrkan. Kyrkans uppgift är att vara ett verktyg för Guds mission. Och Gud ser bara ett jordklot och en mänsklighet. Gud ser också en skapelse som är exploaterad, system som rubbas. Gud sänder sin Ande över hela jorden. Vi får delta i Guds pågående arbete för att dela, helga, hela, förvandla, ta ställning för de eller det som förtrycks, inte accepteras, inte välkomnas.

En kyrka kan inte vara kyrka om den inte lever i Guds mission, för kyrkan är Guds redskap.

Bön:
Gud tack att du ger oss livet, en värld att leva i, människor att vara med. Förlåt oss för vår själviskhet. Hjälp oss att älska som du, se varandra, se hela världen som du ser den. Hjälp oss att dela rättvist, stå upp mot orättfärdighet. Kom med din Ande, igen och igen. Förnya oss, led oss och hela den värld som du älskar. Kom med din fred.
Amen.

Sofia Camnerin, vice rektor på Enskilda Högskolan Stockholm


Innehållsförteckning

16 | Kallad att tjäna?