17 | Längst ner i den sociala hierarkin

När jag funderar kring vilka mina drivkrafter är – i både arbete och fritid – så är det två begrepp som dyker upp före andra: demokrati och mänskliga rättigheter.

Jag vill värna och arbeta för sammanhang där alla har en röst och möjlighet till inflytande, där människor blir bemyndigade, upprättade och får möjlighet att leva fullvärdiga liv.

Många av våra samarbetskyrkor spelar en viktig roll för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i de länder och sammanhang där de verkar, på samma sätt som svenska folkrörelser – inte minst frikyrkan – haft och har betydelse för detta i Sverige.

Equmeniakyrkan stöder många verksamheter och projekt som ger människor möjlighet att utvecklas och att göra sina röster hörda. Ett fantastiskt exempel hämtar jag från mitt besök i Indien för ett par år sedan, där vår samarbetskyrka HCC arbetar med kvinnor i gruppen daliter, som finns allra längst ner i den sociala hierarkin. Kvinnorna, som tidigare sett sig själva som mindre värda, utrustas med verktyg så de får självförtroende och kan lyfta sig själva, sina familjer och byar. På bara ett par år har dessa kvinnors liv förändrats i grunden!

När jag ser alla goda insatser som genomförs av Equmeniakyrkans samarbetskyrkor blir jag stolt och glad över att vara en del i det arbetet. En del som innebär bl.a. att fortsätta utveckla system och rutiner som skapar goda förutsättningar att bedöma och följa upp de projekt och verksamheter som Equmeniakyrkan ger stöd till.

Maria Brunander, controller Internationella enheten, Equmeniakyrkan


Innehållsförteckning

18 | Varje barn skulle ha en jordglob!